Satsning på naturovana under Friluftslivets år

Uppdaterad:den 4 februari 2021 07:28Arkiverad

Idag är det klart att Kristianstads kommun tilldelas 250 000 kr från Svenskt Friluftsliv för att genomföra friluftsaktiviteter riktade till naturovana i kommunen.

Satsningen är ett samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen och Biosfärkontoret/naturum och är en del av det övergripande projektet Aktivera Mera. Syftet är att öka deltagandet bland underrepresenterade grupper på kultur-, fritids-, idrotts- eller friluftsområdet i främst socioekonomiskt utsatta områden.

I samverkan med bland andra arbete och välfärdsförvaltningens volontärsamordning kommer under året tio friluftsaktiviteter att erbjudas till både barn och unga och vuxna.

-          Vi ser bland annat studerande på SFI som en möjlig målgrupp och vi hoppas också kunna involvera civilsamhället genom att bjuda in friluftsföreningar till samarbeten vid de olika aktiviteterna, säger Sarah Granholm, projektledare för Aktivera Mera på kultur- och fritidsförvaltningen.

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike har längre arbetat med naturpedagogik för naturovana och ser projektet under Friluftslivets år som ytterligare en chans att förstärka det arbetet.

-          Vi ser fram emot att visa upp vår fina och värdefulla natur i Vattenriket och olika sätt att upp uppleva den. Under året kommer vi att bjuda på fiske, fågelskådning och skogsbad. Dessutom inviger vi en sagostig på Norra Lingenäset som kan bli en tillgång i projektet, säger Karin Magntorn, naturumföreståndare, naturum Vattenriket.

Aktiviteterna under Friluftslivets år är också ett bidrag för att möta det starkt ökande intresset för att vara ute i naturen på grund av coronapandemin.

-          Det är fantastiskt att se så många människor ute i naturen. Vi ser samtidigt att det finns ett behov av att både introducera och påminna om både vad som är möjligt att göra utomhus men också var allemansrättens gränser går, säger Jenny Sahlström, friluftsstrateg på kultur- och fritidsförvaltningen. 

Om Friluftslivets år

Friluftslivets år - Luften är fri är ett projekt som leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket och syftar till att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Friluftslivets år invigdes andra veckan i januari och kommer under varje månad under året ha olika teman för att belysa friluftslivets olika delar. Under hela året kommer cirka 150 olika aktörer inom friluftsliv arrangera aktiviteter för att få fler att prova friluftsliv.

Om projektet Aktivera Mera – Friluftsliv

Projektets syfte är att nå ut till flera naturovana där vistelser och aktiviteter i tätortsnära natur erbjuds för att skapa kännedom, lust, välmående och kunskap om de möjligheter naturen och friluftsliv erbjuder. Fokus är att nå barn och unga i socioekonomiskt svaga områden, deras familjer samt nyanlända.

Syftet är också att samverka och bygga på verksamheter som redan existerar och att på så sätt dra nytta av nätverk, kontaktytor och redan upparbetat förtroende för att nå målgrupperna på deras egna arenor.

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.