Kristianstads kommun nominerad till Planpriset

Uppdaterad:den 21 januari 2020 16:08Arkiverad

Kristianstads kommun nomineras till Planpriset 2019 för sitt arbete med kust- och havsplanen. - Det är verkligen hedrande att vara nominerade. Det är första gången som kommunen planlagt sin del av havet och plan är resultatet av ett gediget lagarbete, berättar planchef Roger Jönsson.

Promenad vid Revhaken. Foto Jenny Hall
Promenad vid Revhaken. Foto Jenny Hall

Priset delas ut av Sveriges Arkitekter till en kommun ”för väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga”.

- Samtidigt som vi tagit fram planen har vi också fördjupat kunskapsunderlaget om hela vår unika kuststräcka. Det är ett lagarbete som bedrivits under flera år och av många olika expertiser. Det är väldigt roligt att detta arbete nu uppmärksammas nationellt av Sveriges arkitekter, fortsätter Roger Jönsson.

Kristianstads kust- och havsområde är en viktig del av kommunen. Hanöbukten har ett dramatiskt undervattenslandskap och höga naturvärden. Längs kusten samsas viktiga näringar och turistanläggningar med känsliga naturområden och viktiga kulturhistoriska lämningar.

Kust- och havsplanen har tagits fram för att ge en helhetsbild av planområdets förutsättningar och utmaningar, samt förslag till framtida användning av mark- och vattenområden. Den kommer att vara riktgivande vid beslut om mark- och vattenanvändning längs kusten och vägledande vid tillståndsprövning och förvaltning.

- Det är otroligt kul och spännande att kust- och havsplanen väcker sådant intresse att den blir nominerad. Det är en strategiskt viktig plan som fokuserar på att vidareutveckla och bevara alla de natur- och kulturvärden som gör havet och kusten så värdefulla för oss, säger Christina Borglund ordförande i byggnadsnämnden.

Juryns motivering till nominering:

Kristianstad är en av de kommuner som mest påtagligt lever med de risker för översvämningar som ett förändrat klimat medför. Klimatarbetet framstår som en konsekvent utförd och integrerad del i planeringen: Ett idogt inventerande, kartläggande och värderande ger kunskap, beslutsunderlag och beredskap. Underlagsarbetet är konkret och mångfaldigt med flera dokument – förutom den nominerade havsplanen finns även en grönplan. Den mest påtagliga utmaningen är vattnet, då stora delar av kommunen ligger mellan noll och tre meter under havsnivån, men även erosion är en risk. Att resonera om byggstopp i attraktiva lägen och utreda upphävande av byggrätter är kontroversiellt och ställer planeringens kärna av balans mellan enskilda och allmänna intressen på sin spets. Kristianstad utmärker sig med en välutvecklad prioriteringsordning i föreslagna riktlinjer och åtgärder. Särskilt värdefullt är att kostnader tagits fram. Arbetet visar att politikens mod och handlingskraft stärks när planeringsarbetet levererar kunskap och tydliga argument. Klimatomställningen behöver mer av den varan och Kristianstads arbete är därför både angeläget och inspirerande.

 

Fakta

Planpriset instiftades 1992 av dåvarande SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund, och delas sedan 2002 ut av Sveriges Arkitekter. Det går till en kommun för ett väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga. Priset består av ett diplom signerat av ordförande för Sveriges Arkitekters Akademi för Fysisk Planering samt juryns ordförande. Juryn utses av Sveriges Arkitekters Akademi för Fysisk Planering.

Priset delas ut den 10 mars 2019 på arkitekturgalan.

Jurymedlemmar 2019 är:

Carl Arnö, landskapsarkitekt LAR/MSA
Ewa Wåhlin, arkitekt SAR/MSA
Claus Pedersen, planeringsarkitekt FPR/MSA
Enar Norvik, arkitekt SAR/MSA
Caroline Dahl, planeringsarkitekt FPR/MSA

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.