Kristianstad siktar mot Årets studentstad

Uppdaterad:den 25 augusti 2021 14:48Arkiverad

Kristianstad ska bli en attraktivare studentstad – en bättre stad att studera, verka och bo i. Tillsammans med Kristianstads kommun och Kristianstad studentkår lanserar Högskolan Kristianstad projektet Årets studentstad 2023/2024 Projektet startar i oktober med innovationseventet ToY Imagine.

Lilla torg i Kristianstad
Vad kan Kristianstad tillföra studenterna och vad kan studenterna tillföra Kristianstad? I projektet Årets studentstad 2023/2024 ska frågorna fördjupas.

En grundläggande tanke är att högskolan och studenterna ska ta större plats i medvetandet hos Kristianstadsborna och att studenterna ska få mer ut av studietiden genom att lära känna Kristianstad bättre.

– Projektet ska bidra till en attraktivare studentstad, samtidigt som samarbetet mellan högskolan, studenterna, kommunen och näringslivet stärks. Det är viktigare än att bli Årets studentstad, vilket så klart vore en stor bonus. Samarbetsformerna kommer att leva vidare även när projektet är slut, säger Anna-Karin Edberg, vicerektor vid Högskolan Kristianstad. 

ToY Imagine 20–21 oktober

Sedan tidigare finns flera samarbeten mellan de tre inblandade parterna i olika former. Tanken är nu att de ska bli både fler och djupare. Första gemensamma aktiviteten inom studentstadsprojektet är ToY Imagine, där 200 ekonomstudenterna ska arbeta med förslag på hur Kristianstad ska kunna bli årets studentstad utifrån givna teman.

– Det handlar om bostad och kollektivtrafik, om hur det är att vara student här, både i staden och på campus. Det handlar också om att förbättra studenternas välmående och göra mer hälsofrämjande insatser och se över vilka instanser som finns tillgängliga för studenter i regionen, kopplat till friskvård och sjukvård, säger Harald Persson, ordförande i Kristianstad studentkår.

–  Vi vill förstås att studietiden i Kristianstad ska vara så trivsam och bra att studenterna gärna vill stanna och etablera sig här. Utbyte mellan studenterna och arbetsgivarna, både de offentliga och de privata, är viktiga. Vi vill även att näringslivet ska känna att de har nytta av att vi har högre utbildning på orten, säger Eva-Marie Hagström, utvecklingschef Kristianstads kommun.

Fakta Årets studentstad

Sveriges Förenade Studentkårer, SFS, delar varje år ut utmärkelsen Årets studentstad för att uppmärksamma det hårda arbete som gör tillvaron bättre för studenter. Priset har delats ut sedan 1999 och är det enda i sitt slag. Kriterierna för att vinna utgår bland annat från god samverkan mellan kommun, lärosäte och studenter, samt studentstadens förutsättningar att erbjuda alla studenter ett tillfredsställande studieliv.

Årets studentstad ska:

 • Ha fungerande studentinflytande
 • Samarbeten för studenternas bästa
 • Värna om alla studenter
 • Vara bra att studera, leva och trivas i
 • Arrangera SFS fullmäktige
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.