Kristianstad satsar för hållbara städer

den 12 december 2018 09:02Arkiverad

Kristianstads kommun har valts ut att vara partner i ett internationellt EU-projekt. Projektet är en satsning för att öka kunskapen kring hur vi kan använda parker och naturområden i och kring städerna på ett hållbart sätt.

– Det är såklart roligt att vi har förtroende internationellt sett för att ingå i något som detta, säger Per Blomberg projektledare och planarkitekt vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Projektet heter UrbanLinks 2 Landscape och stöds ekonomiskt av Interreg Europe. Interreg Europe har som syfte att utbyta erfarenheter och utveckla strategier för viktiga samverkansfrågor inom EU. I projektet ingår förutom Kristianstads kommun också deltagare från Tyskland, Italien, Storbritannien, Polen och Lettland. Fokus i arbetet kommer att ligga på odling, klimatanpassning och hälsa som viktiga delar i det som naturens växter och organismer i staden kan ge oss.

Kristianstads kommuns huvudsakliga del i projektet kommer att vara att visa hur den översiktliga planeringen tar hänsyn till hållbar utveckling.  Förhoppningen är att det kommer att resultera i en handbok i hur man kan arbeta med hållbar grön stadsutveckling. Kommunen ansvarar också för att bland annat genomföra en studie som ska titta på kommersiell verksamhet på allmän platsmark samt ekologisk kompensation.

- Projektet har haft sin första internationella workshop utanför Düsseldorf. Där fick vi lära mer om hur man kan omvandla gamla industriområden till grönområden och bostadsområden med fokus på hållbarhet. Nästa internationella workshop är den 3-5 april och det är vi i Kristianstad som är värdar. Temat för träffen är hållbar planering något som vi vurmar lite extra för, avslutar Per Blomberg.

Fakta
UrbanLinks 2 Landscape har en projektbudget på ca 1,2 miljoner Euro varav 175 000 Euro är avsedda för Kristianstads kommun. Projektet kommer att pågå mellan åren 2018-2021.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.