Kristianstad klättrar högre

Uppdaterad:den 5 november 2018 13:35Arkiverad

Svenskt Näringsliv genomför årligen en undersökning om hur deras medlemsföretag upplever företagsklimatet i den kommunen de verkar. I år hamnade Kristianstad på plats 149 av Sveriges 290 kommuner. Det är en förbättring med 53 platser mot 2017.

Carina Centrén regionchef för Svenskt Näringsliv Skåne tillsammans med näringslivschef Pernilla Blixt och näringslivsutvecklare Caroline Danielsson.
Carina Centrén regionchef för Svenskt Näringsliv Skåne tillsammans med näringslivschef Pernilla Blixt och näringslivsutvecklare Caroline Danielsson.

– Vi upplever att det har skett en förändring i Kristianstads kommun. Vi får fler förfrågningar än någonsin på exploateringar, vi har fler stora och mer omfattande bygglovsärenden än tidigare vilket tyder på en god utvecklingsvilja i kommunen. Det positiva intresset vi ser just nu tror jag bidrar till ett förbättrat företagsklimat. Det samlade omdömet om företagsklimat är det bästa på 15 år, säger kommunalrådet Pierre Månsson (L).

Av de som svarade på enkäten har 75 % haft kontakt med någon tjänsteman och 35 % med en politiker. De flesta söker kontakt med Kristianstads kommun i ett tillståndsärende. Kristianstads kommun är en av de tio kommunerna som klättrat mest under året.

Förbättrad service och attityd till företagande

Två områden som har förbättrats sen föregående år är servicen till företagare och att den upplevda attityden hos tjänstemän till företagare har förbättrats. På båda de parametrarna har kommunen blivit bättre och klättrat mer än 90 placeringar.

– Attityder tar lång tid att förändra men nu kan vi äntligen säga att vi har vänt en dålig trend. Vi strävar såklart alltid mot att bli bättre. Förbättrat företagsklimat är en fråga som alltid är aktuell för oss. Vi har lagt fokus på det arbetet och kommer att fortsätta med det nu under hösten. Den 9 november kommer vi att fokusera på att förenkla ännu mer för företagen. Vårt mål med att träffa 200 företagare kommer vi att nå. Vi tror att den dialogen är väldigt viktig, säger Pernilla Blixt, näringslivschef Kristianstads kommun. 

164 företagare av de tillfrågade 400 i Kristianstads kommun svarade på enkäten. De flesta företagen var från industri, bygg och handel och har 6-25 anställda. 55 % av de som svarar har haft ett tillståndsärende hos kommunen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.