Kristianstad först att anta klimatutmaning

den 25 mars 2019 11:09Arkiverad

Den globala uppvärmningen med stigande havsnivåer utgör ett hot för låglänta områden. Kristianstad ligger lågt om vi mäter i höjd över havet, men i klimatarbetet satsar vi högt. Vi är första kommunen i Sverige som antar Världsnaturfonden WWF:s stadsutmaning One Planet City Challenge 2020.

Utmaningen går ut på att vi ska halvera våra utsläpp av växthusgaser till år 2030. Städer som deltar i One Planet City Challenge rapporterar in sina klimatmål, utsläpp och åtgärder. I Sverige utses den mest framgångsrika kommunen till Årets klimatstad och vinnren får även chansen att delta i en internationell final.

– Det är väldigt positivt att vi är först ut och det är viktigt att vi är med på arenor som fungerar som en form av värdemätare i vårt klimatarbete. Målet är såklart att ligga i framkant. Arbetet är en del av kommunens vision om ett långsiktigt hållbart samhälle, säger Peter Johansson, (M), kommunalråd

– Jag tycker att det är roligt att vi är den första kommunen i Sverige som antar Världsnaturfonden WWF:s utmaning. Genom att delta får vi ta del av kraftfulla verktyg för att nå våra lokala klimatmål, säger Magnus Lund, klimatstrateg på Kristianstads kommun.

Världsnaturfonden WWF stöttar de kommuner som deltar med vetenskapligt förankrade metoder för att mäta och följa upp klimatarbetet. De lokala klimatutsläppen jämförs med de snabba utsläppsminskningar som krävs för att nå Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Förslag på åtgärder för att minska klimatpåverkan och anpassa samhället till klimatförändringarna tas fram. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.