Kristianstad erövrade lila flagga

Uppdaterad:den 23 oktober 2018 08:24Arkiverad

Den orangea staden Kristianstad kan lägga ännu en färg till sin palett och får nu även segla under lila flagg. Kristianstad har blivit en av de städer i världen som har fått certifieringen Purple Flag för sitt arbete med att göra stadskärnan tryggare och trevligare även på kvällstid.

Fyra personer med en lila flagga
Kommunalrådet Pierre Månsson, ordföranden i Handelsföreningen Jan Jonsson, Handelsstaden Kristianstads verksamhetsutvecklare Eva Richter och kommunens projektledare Anders Magnusson fick ta emot certifikatet från organisationen Svenska Stadskärnor.

Vid en ceremoni i Stockholm fick kommunalrådet Pierre Månsson, ordföranden i Handelsföreningen Jan Jonsson, Handelsstaden Kristianstads verksamhetsutvecklare Eva Richter och kommunens projektledare Anders Magnusson ta emot certifikatet från organisationen Svenska Stadskärnor.

– Det här är ännu ett kvitto på att samarbete lönar sig. Vi behöver ett brett engagemang för att ytterligare stärka Kristianstads centrum och göra stadskärnan trygg och attraktiv under alla dygnets timmar, säger kommunalrådet Pierre Månsson.

Samarbete för trygghet

Purple Flag startade som en rörelse för att förbättra städer på Irland och i Storbritannien 2012. I Sverige har metoden fångats upp av organisationen Svenska stadskärnor och ett 20-tal svenska städer har hittills certifierats. Det grundläggande målet för Purple Flag är en säker, trygg, attraktiv, jämställd och hållbar plats med ett variationsrikt kvällsutbud för alla.

För att nå en Purple Flag-certifiering krävs ett samarbete på bred front med målet att skapa en tryggare och trevligare stad. Sedan Kristianstad fick utmärkelsen Årets stadskärna 2014 har utvecklingsarbetet fortsatt med särskilt fokus på hur centrum ska kunna locka till sig fler besökare även på kvällstid och kännas levande, tryggt och attraktivt också när mörkret har fallit.

I förlängningen handlar Purple-Flag-processen om att skapa grogrund för ökad tillväxt, mer sysselsättning och bättre lönsamhet för företag som etablerar sig i stadskärnan. Med en starkare kvällsekonomi får centrum bättre uthållighet och blir som helhet mer attraktivt för invånare och besökare.

Bredare perspektiv

– De flesta kommuner jobbar redan med dessa frågor, men det Purple Flag tillför är att förstärka relationerna och skapa nya gränsöverskridande samarbetsformer mellan kommun och näringsliv, mellan krögare, fastighetsägare och kommun, mellan polis, nattvandrare och räddningstjänst och andra berörda. Förståelsen för varandras verksamhetsområden ökar, vilket underlättar samarbetet och ger ett bredare perspektiv på den egna staden, förklarar Tomas Kruth, projektledare för Svenska Stadskärnors Purple Flag Sweden.

I Kristianstad har många parter varit engagerade i arbetet med "Attraktivare Kristianstad", som varit rubriken för certifieringsarbetet. Frågor som de har jobbat med är "Hur kan vi göra Kristianstads centrum attraktivare?" "Hur får vi mer liv i stadskärnan efter klockan fem?" "Hur får vi fler att känna sig trygga på gatorna?"

Nya förutsättningar för centrum

Flera arbetsgrupper har under ledning av samarbetsorganisationen Handelsstaden jobbat med att kartlägga styrkor och svagheter i centrum, göra en nulägesanalys och göra listor över önskade förbättringar. Invånare och besökare har besvarat enkäter, medan exempelvis handlare, krögare, hotellägare poliser, väktare, nattvandrare, kommunanställda och fastighetsägare har jobbat i fokusgrupper. Purple Flag-processen har i olika delar pågått under ett par år.

– Jag tror att alla vill se en levande och välmående stadskärna i Kristianstad. Nu håller förutsättningarna för handelsstäderna på att förändras i takt med att digitaliseringen och näthandeln ökar och då måste vi se på nya möjligheter. Centrum måste kunna erbjuda utbud och upplevelser som ger anledning till besök både på dagtid och kvällstid och vi behöver vara många som samarbetar för att det ska bli bra, säger Handelsstaden Kristianstads verksamhetsledare Eva Richter.

Trygghet och tillgänglighet

Fokusgrupperna i Kristianstad har sammanställt en gedigen dokumentation som beskriver hur samarbetet för ett attraktivare Kristianstad har genomförts hittills och hur planerna ser ut framöver. Det räckte hela vägen till en Purple Flag-certifiering.

– Det känns skönt att vi har kommit så här långt, men samtidigt är det inte själva certifieringen som är det viktiga. Det som verkligen betyder något är att vi har fått igång ett bra samarbete och att vi är många som fortsätter att jobba gemensamt för en attraktiv stadskärna i Kristianstad, säger Handelsföreningens ordförande Jan Jonsson.

Mycket av arbetet i Kristianstad har handlat om att förbättra tryggheten, framkomligheten och tillgängligheten genom bättre belysning, fler cykelställ, bättre parkeringsplatser och bättre skyltning och fler arrangemang i centrum på kvälls- och nattetid.

Sju nycertifierade

För att bli certifierad enligt Purple Flag måste man uppfylla kraven inom fem fokusområden: säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy under fyra tidszoner från tidig kväll till sen natt.

Den lila flaggan, Purple Flag, är en symbol för ett kvälls- och nattliv som upplevs tryggt och säkert för alla. Sedan 2015 har ett 30-tal Purple Flag-områden blivit certifierade i Sverige.

Vid måndagens ceremoni hos Svenska Stadskärnor blev sju nya områden certifierade. Förutom Kristianstad var det Falkenberg, Nyköping, Ludvika och tre områden i Göteborg; Fredstan, Nordstan och Lilla Bommen. De fick alla ett kvitto på att de lagt en god grund för ett tryggare och säkrare kvällsliv.

– Både de nya och de omcertifierade områdena visar att de med gemensamma krafter gör framgångsrika insatser för ett socialt hållbart, rent och snyggt, tryggt, säkert och ett upplevelserikt kvälls- och nattliv för alla, säger Tomas Kruth, projektledare för Svenska Stadskärnors modell Purple Flag Sweden.

Dessutom blev fem städer omcertifierade. Det var Trollhättan, Falun, Linköping, Haninge och Helsingborg som certifierades för första gången 2016 och i år fick förnyade certifikat, som visar att arbetsinsatserna ger resultat.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.