Krisberedskapsveckan: Förbered dig i tid

Uppdaterad:den 28 september 2021 10:52Arkiverad

Vad gör du när krisen kommer? Pandemi, översvämning, brand eller oväder. Förr eller senare drabbas vi av något som göra att tillvaron vänds upp och ner. Under Krisberedskapsveckan 27 september – 3 oktober kan du få nyttiga tips om hur du kan förbereda dig.

Två kvinnor
Iréne Sjöklint och Linda Perminger arbetar med skydd och säkerhet i vår kommun och vill få fler invånare att förbereda sig för nästa kris.

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj på initiativ av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Veckan har som syfte att öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst för krig. I år pågår kampanjen från måndagen den 27 september och håller på till den 3 oktober. Hur är det med din egen beredskap? Har du koll på vad du ska tänka på och ha hemma om till exempel strömmen går eller om det blir översvämning?

Pandemin har gjort det svårt att planera in aktiviteter, så årets vecka uppmärksammas i Kristianstad endast digitalt och i tidningsannonser. Här på kommunens webbplats och i sociala medier kommer det under veckan att delas information som är viktig att känna till om krisen skulle komma.

Mat, värme och kommunikation

– Det viktigaste att komma ihåg vid en kris är att vi som individer förväntas kunna klara oss själva en hel vecka utan hjälp från samhället. Det innebär bland annat att vi behöver ha ett förråd av mat, vatten  och exempelvis extra värmekällor, säger Iréne Sjöklint, planeringstrateg på avdelningen för skydd och säkerhet.

Vid en kris orsakad av extremväder påverkas ofta elnätet med långvariga strömavbrott som följd. I många hus är el den enda källan till både värme och mat och en lång tid utan ström kan få förödande konsekvenser.

– Om man har ett gasol- eller trangiakök hemma är det perfekt att plocka fram om strömmen går. Det är också bra att planera för att ha mat hemma som inte behöver tillagas, säger Linda Perminger, planeringstrateg på avdelningen för skydd och säkerhet.

Förutom de grundläggande behoven som mat, värme och vatten är det även viktigt med information och kommunikation under en kris. En powerbank i krislådan kan hålla igång mobiltelefonen ett slag, men  det räcker inte långt. Att hålla sig uppdaterad om läget kan vara livsavgörande och utan fungerande internet kan informationen vara svår att nå.

– Sveriges Radio P4 är vår viktigaste nyhetskälla under en kris. Genom att ha en radio som drivs på batteri eller solceller kan vi lyssna på nyhetssändningar och hålla oss uppdaterade, säger Linda.

Stärk demokratins motståndskraft

I år, när svensk demokrati firar 100 år sedan det första allmänna valet då både kvinnor och män fick rösta, har MSB valt att i informationsmaterialet lyfta fram att vi alla genom våra vardagshandlingar skyddar och stärker vårt demokratiska samhälle.  När du handlar åt en granne, upptäcker falska nyheter eller odlar grönsaker på innergården, så hjälper du faktiskt till att stärka hela Sveriges motståndskraft.

Under Relaterad information hittar du länkar med information som du kan ha nytta av för din hemberedskap. Om du vill ha MSB:s broschyr ”Om krisen eller kriget kommer” kan du hämta den hos kommunens medborgarcenter i Rådhus Skåne eller i Östra kommunhuset eller ladda hem den från www. msb.se, där den finns på flera olika språk.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.