Könsstympning är en förbjuden sedvänja

Uppdaterad:den 22 oktober 2018 08:55Arkiverad

Könsstympning är en förbjuden sedvänja som i Sverige kan ge fängelse upp till 10 år. Den som känner till att en könsstympning är planerad är skyldig att anmäla detta till socialtjänst eller polis. Läs mer om vad könsstympning är och var du som är drabbad eller riskerar att drabbas kan vända dig.

Könsstympning är en sedvänja som praktiserats mer än 2000 år och kan inte förknippas med en viss religion eller kultur. Könsstympning är förbjudet enligt svensk lag och får inte utföras i Sverige eller under resa utomlands. Att utföra en könsstympning eller låta bli att förhindra en planerad könsstympning kan ge fängelsestraff mellan 2 och 10 år.

Den som låter bli att förhindra en könsstympning gör sig skyldig till brott. Det betyder att den som känner till att en planerad könsstympning ska utföras på en flicka måste anmälan det till socialtjänst eller polis.

 

Så anmäler du

Kontakta Arbete och välfärdsförvaltningen dagtid: 044-13 50 00. 

Kvällar/helger kan du ringa till Sociala jouren: 044-775 78 78.

I akuta fall kontakta polis: 112

Om någon är drabbad eller riskerar drabbas Om du är orolig för någon annan så kan du kontakta kurator eller skolsköterska på flickans skola eller ta kontakt med kommunen eller sjukvården.

Arbete och välfärdsförvaltningen, Mottagningsteam barn och unga: 044-13 26 00

Ungdomsmottagning: 0771-33 36 66

CSK Kristianstad kvinnoklinik: 044-309 13 00

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.