Konferens om social innovation

Uppdaterad:den 9 mars 2018 15:26Arkiverad

Runt 150 deltagare samlades i Rådhus Skåne för att diskutera verktyg och metoder som stöttar social innovation. Social innovation innebär nya sätt att ta sig an olika samhällsutmaningar, till exempel integration och långtidsarbetslöshet.

Kommunalrådet Anders Tell (S) hälsade deltagarna välkomna till Kristianstad och lyfte bland annat fram Kristianstads Vattenrike som viktig hållbarhetsfaktor.
Kommunalrådet Anders Tell (S) hälsade deltagarna välkomna till Kristianstad och lyfte bland annat fram Kristianstads Vattenrike som viktig hållbarhetsfaktor.

Kommunalrådet Anders Tell (S) inledde dagen med att hälsa deltagarna välkomna och lyfte bland annat fram biosfärområdet Kristianstads Vattenrike som ett bra exempel på en viktig och framgångsrik modell för hållbarhet. 

Under dagen fick deltagarna veta mer om både nya satsningar och projekt och aktiviteter som redan är igång. De kunde också välja mellan olika kunskapspass under ledning av Rädda Barnen, Malmö universitet, Coompanion Skåne och nätverket Idéburen sektor Skåne. Fredrik Lager, landsbygdsutvecklare i Kristianstads kommun, höll ett kunskapspass tillsammans med Nils Phillips, Centrum för Publikt Entreprenörskap. Passet handlade om hur kommunen har arbetat med att stärka medborgardialogen för att kunna ta tillvara den kraft som finns hos samhällsentreprenörer och i sociala innovationer.  

Flera entreprenörer och företagare var också på plats för att delge sina erfarenheter, bland annat företaget RepaMera, I am fashion och Gro’up.

Konferensen arrangerades av Social Innovation Skåne, som har som mål att etablera en stödstruktur för social innovation i Skåne. Projektet finansieras av EU:s regionalfond och drivs av fyra organisationer: Mötesplats Social Innovation, Coompanion Skåne, Nätverket Idéburen sektor Skåne och Centrum för Publikt Entreprenörskap.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.