Kommunen lämnar stabsläget

Uppdaterad:den 18 juni 2021 08:45Arkiverad

Läget är stabilt i kommunens förvaltningar och bolag och effekterna av pandemin hanteras nu inom varje verksamhet. Därmed lämnar Kristianstads kommun det stabsläge som varat i 14 månader.

Att kommunen går ur stabsläget innebär att respektive förvaltning och bolag ansvarar för omvärldsbevakning och att bevaka förändrade restriktioner.

I takt med att restriktionerna tillåter det är utgångspunkten att våra medarbetare kommer att arbeta på sina arbetsplatser igen. För att säkra en trygg och säker återgång till det normala, har kommunen arbetat fram ett stödmaterial till sina verksamheter. Materialet syftar till att ge inriktning och stöd för våra verksamheter i kommunen vid planering för arbete i takt med att det pandemiska läget minskar. Vilka insatser eller åtgärder som krävs är beroende av flera olika faktorer, till exempel smittspridning, vaccineringstakt och restriktioner från myndigheter.

Så påverkas våra verksamheter

Kommunens verksamheter fortsätter att följa gällande restriktioner.

Du kan läsa mer om hur kommunens verksamheter påverkas i länken under relaterad information.

Stabsläge i över ett år

Krisledningsstaben aktiverades den 9 mars 2020 och har därmed varit aktiv i 14 månader. Beredskap finns för att snabbt kunna aktivera staben på nytt, om läget kräver det.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.