Kommunen bemöter krav från konkurrensverket

den 7 februari 2020 15:34Arkiverad

Konkurrensverket har skrivit till förvaltningsrätten att kommunen bör betala 800 000 kronor i upphandlingsskadeavgift för läkemedelsreningsanläggningen i Degeberga.

Kommunens tekniska förvaltning blev under hösten kontaktade av konkurrensverket som ville att ha svar på frågor om hur pilotanläggningen för läkemedelsrening i Degeberga hade upphandlats.

I korta drag handlade frågorna om att anläggningen har beställts av NCC som en del av den större ombyggnadsentreprenaden på Kristianstads centrala reningsverk (CRV), där NCC är kontrakterade. Kommunen anser att beställningen hör ihop med CRV-projektet, eftersom den kunskap vi får ut från testanläggningen kommer att styra val som görs i den stora ombyggnaden på CRV.

Konkurrensverket delar inte kommunens syn och har invändningar mot kommunens agerande rörande lagen om offentlig upphandling. De har därför skickat det till förvaltningsrätten, till vilka kommunen nu ska yttra sig.

Kristianstads kommun välkomnar att förvaltningsrätten tar det här ärendet, eftersom det blir principiellt viktigt för oss, men även för övriga andra aktörer. Det handlar om möjligheterna att uppföra testanläggningar för den viktiga avloppsreningen i framtiden.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.