Klimatanpassad topplacering

den 18 juni 2019 11:43Arkiverad

Kristianstads kommun kommer på andra plats i årets rankning av kommunernas klimatanpassningsarbete. Kommunen vann rankningen år 2015 och har god erfarenhet av att arbeta med klimatanpassning. Det finns ett långsiktigt arbete och en förståelse för de utmaningar som klimatförändringarna skapar.

Magnus Lund, klimatstrateg och Peter Johansson kommunalråd (M) tog emot utmärkelsen.
Magnus Lund, klimatstrateg och Peter Johansson kommunalråd (M) tog emot utmärkelsen.

– Eftersom Kristianstads kommun är lågt beläget är vi extra utsatta för översvämningar. Även i dagens klimat skyddas staden av vallar vid höga flöden och höga vattenstånd i Helge å, säger Magnus Lund, klimatstrateg.

Den omfattande förstärkningen av vallarna kring staden har visat hur en kommun kan genomföra stora projekt för att skydda sig mot naturkrafter såsom kraftiga översvämningar. För detta har statliga bidrag erhållits då det är ett nationellt intresse.

– Kristianstads kommun ska fortsätta att utvecklas samtidigt som vi hanterar konsekvenserna av klimatförändringarna ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Det innebär bland annat att vi alltid tar hänsyn till risken för höjd havsnivå och höga flöden samt skyddet av grundvattnet i alla relevanta beslut, säger kommunalrådet Peter Johansson (M).

IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har genomfört en enkätundersökning för att kartlägga hur Sveriges kommuner arbetar med klimatanpassning. Den enkäten ligger till grund för en rankning som presenteras idag.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.