Känslosam avslutning för fullmäktige

Uppdaterad:den 10 oktober 2018 09:32Arkiverad

I fyra år har de 71 ledamöterna i Kristianstads kommunfullmäktige samlats i Rådhus Skåne så gott som varje månad. Oktobermötet blev det sista för 33 av dem. Det blev en känslosam avslutning där avgående ordföranden Anna-Kerstin Larsson (L) fick stående ovationer.

Anna-Kerstin Larsson fick ta emot stående ovationer vid sitt sista sammanträde som fullmäktigeordförande i Kristianstad.
Anna-Kerstin Larsson fick ta emot stående ovationer vid sitt sista sammanträde som fullmäktigeordförande i Kristianstad.

Den vanliga debattlustan uteblev vid mandatperiodens sista sammanträde. Delårsrapporten godkändes utan ifrågasättande från oppositionen, nya parkeringsnormer för bilar och cyklar i kommunen klubbades liksom nya områden för kommunalt vatten och avlopp på Näsby och i Nosaby, Åhus, Yngsjö och Ripa.

Ledamöterna antog också en strategisk utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering som ska leda fram till att Kristianstad senast 2030 är en kommun med jämställda verksamheter riktade till alla kvinnor och män, flickor och pojkar och personer med annan könsidentitet oavsett bakgrund och tillhörighet och att kommunen också ska vara en jämställd arbetsgivare där alla arbetsplatser är fria från diskriminerande strukturer och där arbetsförhållanden lämpar sig för både nuvarande och framtida medarbetare oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Minnesbilder av politisk gärning

Enigheten var stor och känslorna hölls i styr tills ärendena var avhandlade. Då tog kommunfullmäktiges 1e vice ordförande Bo Silverbern (M) ordet och riktade fullmäktiges varma tack till mandatperiodens ordförande Anna Kerstin Larsson.

Bo Silverbern drog sig till minnes när folkpartisten Anna-Kerstin Larsson först gjorde entré i Kristianstads kommunfullmäktige 1974

- Bland alla de starke männen från byarna kom du i högklackade skor och stor handväska. Sjuksköterska, småbarnsförälder... Du var något nytt, sa Bo Silverbern.

Han berättade om Anna-Kerstin Larssons politiska karriär i landsting och region och om hennes återkomst till kommunfullmäktige, som för fyra år sedan ledde hela vägen till ordförandeposten.

- Du är som de där ryska dockorna. Man skruvar av en och hittar nästa – och varje gång kommer där en Anna-Kerstin i ny roll!

När Bo Silverbern räckte över blomsterbuketten stod hela fullmäktigesalen och klappade händer i en applåd som aldrig verkade ta slut.

Det finaste som finns

En påtagligt rörd Anna-Kerstin Larsson svarade med att dela ut mängder av tack i olika riktningar.

- Det har varit fantastiskt inspirerande att arbeta tillsammans med er och med olika tjänstemän i kommunen, sa hon bland annat innan hon hängde chokladmedaljer om halsen på de båda viceordförandena, medarbetarna från kansliet och gruppledarna från alla fullmäktigepartierna.

Men även om Anna Kerstin Larsson nu drar sig tillbaka från ordförandeposten är hon vid 82 års ålder absolut inte klar med politiken och inte heller med kommunfullmäktige, där hon utsetts till ersättare den kommande mandatperioden.

- Det finaste som finns är att få representera medborgarna i direkta val. Vi ska vara stolta över det förtroende vi haft och har, sa hon med stort allvar.

När fullmäktige samlas nästa gång har två partier försvunnit från sessionssalen. Varken Åhuspartiet eller Miljöpartiet finns längre representerade efter det senaste valet.

- Efter 24 år i fullmäktige sätter vi i dag punkt. Jag tackar för egen del och för Åhuspartiets del, sa Kjell-Erik Ståhl med stort vemod.

Miljöpartiets Roland Offrell riktade hellre blicken framåt

- Vi tackar inte för oss. Vi avslutar inte. Vi kommer igen!

Den 13 november samlas den nya fullmäktigeförsamlingens 65 ledamöter till sitt första sammanträde då de ska utse nytt presidium, valberedning och kommunstyrelse. Vid decembermötet kommer de övriga nämnderna att väljas och nästa års budget att antas.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.