Julbelysningen sätts upp

Uppdaterad:den 26 oktober 2022 15:22Arkiverad

Julbelysning är ett efterlängtat inslag i vintermörkret. I år är energisituationen kraftigt ansträngd och vi måste minska elanvändningen. Kommunen kommer att sätta upp och tända julbelysning i vinter eftersom belysningen är viktig för tryggheten, trivseln och handeln.

Frågan huruvida kommunen ska sätta upp julbelysningen i år har diskuterats med anledning av den ansträngda energisituationen. Vi behöver alla minska vår elanvändning.

Trygghet och trivsel

Kommunen har beslutat att sätta upp och tända julbelysningen i vinter eftersom den viktig för tryggheten, trivseln och handeln.

– Vi har köpt nya ljusslingor och armaturer som är energieffektiva. Värdet de tillför är mycket större än den energi vi sparar genom att inte ha någon julbelysning uppe, säger Henrik Wester, informatör på tekniska förvaltningen. 

Då sätts belysningen upp

Julbelysningen brukar sättas upp till månadsskiftet november/december. Kommunen har julbelysning i centrala Kristianstad, Tollarp och Åhus samt julgranar på 26 platser runt om i kommunen.

– Det är alltid lite variation på julbelysningen och så kommer det också att bli även i år. Vi kommer till exempel inte sätta upp snögubben på Lilla torg eftersom den behöver repareras. Där det är möjligt styr vi också när belysningen ska tändas och släckas. Men medborgarna och besökarna kommer att mötas av ljus under den mörka perioden, säger Henrik Wester.

Kommunen sparar energi

Kristianstads kommun har i över tio år arbetat med strategiska energibesparingsåtgärder. Den största delen är solcellsinstallationer och energikonverteringar på kommunala byggnader, samt ett kontinuerligt utbyte av energislukande lampor mot ledbelysning. Under hösten har kommunen intensifierat arbetet med att minska energianvändningen. Det har gjorts flera insatser och arbetet fortsätter.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.