Hur kan Stora torg bli mer levande och aktivt?

Uppdaterad:den 21 oktober 2020 14:00Arkiverad

Visionen är att Stora torg ska vara en plats full av liv och rörelse, med en mängd olika aktiviteter. Men hur vill Kristianstadsborna att torget ska användas? Kristianstads kommun bjuder nu in allmänheten till dialog om framtidens Stora torg.

Stora torg med rådhuset
Vilka idéer har du för Stora torg i framtiden? Kom till torget på fredag eller lördag och dela med dig!

I kommunens projekt En levande stadskärna finns ett uppdrag att utveckla Stora torg. Tanken är att skapa ett mångfunktionellt torg som kan användas på olika sätt, med flera olika verksamheter.

– Vi vill ha ett torg med liv och rörelse, en plats som man inte bara passerar utan även vill uppehålla sig på. Kanske ska olika delar av torget ha olika karaktär? säger Roger Jönsson, stadsarkitekt i Kristianstads kommun, och delprojektledare i En levande stadskärna.

Men vad vill egentligen Kristianstadsborna ha Stora torg till? Vilka verksamheter ska vara där? Hur vill man att torget ska se ut?
Projektgruppen för en levande stadskärna bjuder nu in till dialog på just Stora torg för att få höra Kristianstadsbornas tankar om hur torget bör utvecklas. Först därefter kommer ett konkret förslag om Stora torg att tas fram.

Fredag och lördag 30-31 oktober finns möjligheten att komma till tältet på Stora torg för att diskutera, lämna förslag, rita, bygga eller förklara vad man tycker är bra med torget, vad man saknar, och vad man hade velat ha.

Delar av projektgruppen finns på plats mellan klockan 11 och 17 på fredagen samt mellan 11 och 15 på lördagen.
För den som hellre vill lämna sina förslag och tankar digitalt finns ett formulär att fylla i på www.kristianstad.se/storatorg Där kan du också ladda upp bilder, skisser eller andra filer med idéer för Stora torg.

Evenemanget kommer att genomföras utifrån gällande restriktioner. Har du förkylningssymptom bör du stanna hemma och lämna dina synpunkter digitalt.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.