Brukningsavgiften för vatten och avlopp höjs

Uppdaterad:den 18 december 2017 08:59Arkiverad

Den 1 januari 2018 höjer Kristianstads kommun brukningsavgiften för vatten och avlopp med fyra procent. För en villa motsvarar höjningen cirka 16 kronor per månad.

Kristianstad kommuns taxa för kommunalt vatten och avlopp (VA-taxa) består av två delar. Anläggningsavgiften är en engångsavgift som du betalar när fastigheten ansluts till kommunalt vatten och avlopp. Sedan betalar du löpande en brukningsavgift för din vattenförbrukning. Den 1 januari 2018 höjs brukningsavgiften med fyra procent på alla ingående delar, vilket motsvarar cirka 16 kronor per månad för en villa.

Höjningen görs för att täcka de framtida kostnaderna för nya vattenverk, reningsverk och ledningar. Alla kostnader för kommunalt vatten och avlopp bekostas genom VA-taxan som abonnenterna betalar och höjningen för 2018 görs på brukningsavgiften. Anläggningsavgiften berörs inte av höjningen.

– VA-ekonomin för kommunen ska gå jämt upp över en treårsperiod. Även om årets resultat ser bra ut så kommer kostnaderna att öka i framtiden eftersom vi satsar på att bygga mycket nytt, säger Inger Hansson och fortsätter:

– Att leverera ett säkert dricksvatten är vårt viktigaste uppdrag. Det kräver att vi bygger nytt och bygger om på våra verk och uppgraderar det 190 mil långa ledningsnätet, säger Inger Hansson.

Du hittar länk till 2018-års VA-taxa under relaterad information.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.