Brukningsavgiften för vatten och avlopp höjs

Uppdaterad:den 20 december 2019 08:57Arkiverad

Den 1 januari 2020 höjs brukningsavgiften för vatten och avlopp med åtta procent. För en vanlig villa motsvarar höjningen cirka 32 kronor per månad.

VA-verksamheten är viktig för människors hälsa och för miljön.
VA-verksamheten är viktig för människors hälsa och för miljön.

Kristianstad kommuns taxa för kommunalt vatten och avlopp (VA-taxa) består av två delar. En anläggningsavgift, som debiteras när ditt hus ansluts till kommunalt vatten och avlopp. Som ansluten VA-abonnent betalar du sedan en löpande brukningsavgift, vanligtvis kvartalsvis.

Den 1 januari 2020 höjs brukningsavgiften med åtta procent på alla ingående delar, vilket motsvarar cirka 32 kronor per månad för en vanlig villa. Höjningen görs för att hålla vattenverk, reningsverk och ledningar i bra skick – men också för att möta behoven av att bygga nytt.

Alla kostnader för kommunalt vatten och avlopp bekostas genom avgifterna som abonnenterna betalar och höjningen för 2020 görs på brukningsavgiften. Anläggningsavgiften berörs inte av höjningen.

– Intäkterna och kostnaderna för VA-verksamheten ska gå jämt upp över en treårsperiod. Vi behöver hämta igen historiska underskott och finansiera framtida nybyggnadsbehov, säger Lars Svensson, VA-chef i Kristianstads kommun.

Stora framtida investeringar

Framöver står kommunens Kristianstads VA-verksamhet – precis som hos andra kommuner – inför stora investeringsbehov. Utöver att öka utbytestakten för ledningsnätet, så ska flertalet av de befintliga vattenverken uppgraderas eller bytas ut. Under 2020 kommer kommunen att påbörja bygget av ett nytt vattenverk i Gärds Köpinge, men ett stort och osynligt behov är också att utveckla avloppshanteringen. Det görs bland annat i ett omfattande om- och tillbyggnadsprojekt på Kristianstads centrala reningsverk.

­– Behoven av nya vattenverk brukar vara lätta att förklara, men det är många ögonbryn som höjs när vi pratar om kostnaderna som är kopplade till byggnationer på reningsverken, säger Lars Svensson.

Det vatten vi dricker kommer från grundvattnet i naturen och det är i naturen som det renade avloppet också går ut. Moderna reningsverk är stora anläggningar, fyllda med avancerad teknik. Till det kommer den stora utmaningen att alla ombyggnationer måste utföras medan verket fortfarande är i full drift. Att stänga ett reningsverk går nämligen inte.

– Man kan föreställa sig vårt vatten som en cirkel. Som konsument ser man bara en liten tårtbit från kran till avloppssilen, men det hänger ihop hela vägen och det är i den resterande delen som vårt ansvar och uppdrag kommer in. Att leverera ett säkert dricksvatten kräver därför att vi också utvecklar vår avloppshantering, säger Lars Svensson.

Den nya taxan börjar gälla från och med 1 januari 2020. Läs mer om VA-taxan och dess uppbyggnad under relaterad information.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.