Högskolan vill bli del i ett Europauniversitet

den 12 mars 2020 10:14Arkiverad

Högskolan Kristianstad har tillsammans med en grupp universitet i andra länder tagit det första steget mot att bilda ett Europauniversitet. Kristianstads kommun är högskolans partner i projektet som också har avsikt att bygga broar mellan läroanstalternas omgivande regioner.

Karta över deltagande länder.
Högskolan Kristianstad ansöker om att bilda en allians med universitet i andra länder för stärka både lärosätena och deras omgivande regioner.

Högskolan Kristianstad ansöker tillsammans med fem universitet från kontinenten om att bli Europauniversitetet BRIDGE. Initiativet kommer från Tours universitet i Frankrike och skulle ge stora möjligheter att utveckla inte bara lärosätena utan även regionerna de ligger i. Fler kompetenser kommer fler till nytta, samtidigt som det förenar ett demokratiskt Europa över språk, gränser och discipliner för att möta samhällsutmaningar och brist på kunskaper i Europa.

– Vi ansöker om att skapa ett slags konsortium för kunskap, innovation och samverkan som skulle omfatta 10 000 medarbetare och 140 000 studenter vilket ger oss väldigt stora resurser och möjligheter att utvecklas. Vår gemensamma nämnare är vårt speciella ansvar för utvecklingen i våra respektive regioner, ett ansvar som vi tillsammans vill utveckla vidare ihop med det omgivande samhället, säger Håkan Pihl, rektor vid Högskolan Kristianstad.

Kristianstads kommunalråd Peter Johansson har undertecknat en avsiktsförklaring, där kommunen ger högskolan sitt stöd i projektet.

– Det här är ett väldigt spännande initiativ och ett värdefullt steg mot att utveckla Högskolan Kristianstad och hela vårt område mot en starkare internationalisering, säger Peter Johansson.

För två och ett halvt år sedan höll franske presidenten Emmanuel Macron ett tal i Sorbonne om vikten av ett suveränt, förenat och demokratiskt Europa. Ett av förslagen var "Europauniversitet"* – att det måste bli enklare och tillgängligare med utbyten mellan europeiska lärosäten, för att i förlängningen stärka EU och demokratin. Nu finns så möjligheten att inom EU ansöka om att bli Europauniversitet och Högskolan Kristianstad har därför lämnat in en ansökan tillsammans med fem andra lärosäten, från Frankrike, Spanien, Bulgarien, Italien och Polen, samt ytterligare två associerade universitet utanför EU, från Ukraina och Montenegro.

Projektet som ansökan gäller heter BRIDGE och handlar om att bygga broar mellan lärosätena och deras regioner, från öst till väst och norr till söder. Samhällsnytta och samverkan är viktiga punkter, inte bara mellan universiteten utan även med omgivande regioner. Deltagande universitet har därför knutit till sig vardera två associerade partners från respektive region. För Högskolans del handlar det om Kristianstads kommun och Sparbanken Skåne.

– Lärosätena som är med i ansökan har alla lite olika kompetenser. Vi är minst i gruppen och har inte ett lika brett spektrum av fakulteter och forskningsområden som de övriga. Vårt bidrag kommer inledningsvis att kretsa kring våra forskningsplattformar för samverkan, som vi ska utveckla även på partneruniversiteten, och sedan skapa utbyten mellan dem. Andra delar som vi kan bidra med är våra erfarenheter av innovationsmetoder som Imagine och mentorsprogram som Näktergalen, där vi tillgängliggör oss för det omgivande samhället så som det önskas av EU, säger Martin Persson, professor i hälsovetenskap, som arbetat med ansökan.


Beviljas ansökan får BRIDGE-projektet 50 miljoner kronor för perioden 2020–2023, även om projektet fortgår till 2030. Medsökande lärosäten är: University of Tours (Frankrike), University of Alcalá (Spanien), Maria Curie-Skłodowska University (Polen), University of Ferrara (Italien) och Varna Free University (Bulgarien). Med i projektet är också universiteten Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University i Ukraina samt University of Montenegro.

Europauniversitet är ambitiösa transnationella allianser mellan högre lärosäten i syfte att samla en ny generation av kreativa européer som kan samarbeta över språk, gränser och discipliner för att möta samhällsutmaningar och brist på kunskaper i Europa.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.