Högre arbetslöshet i pandemins spår

Uppdaterad:den 18 november 2020 09:52Arkiverad

Konjunkturen var på väg att mattas av redan innan pandemin slog till. Coronaeffekterna på näringslivet det senaste halvåret har varit stora såväl lokalt som globalt. Arbetslösheten i nordöstra Skåne har ökat från en redan hög nivå, och ligger nu på 11,5 procent.

Arbetslösheten har stigit kraftigt under pandemin, inte bara i Kristianstad och Skåne utan i hela riket. Kurvorna visar utvecklingen för Skåne, Västra Götaland samt Stockholm.
Arbetslösheten har stigit kraftigt under pandemin, inte bara i Kristianstad och Skåne utan i hela riket. Kurvorna visar utvecklingen för Skåne, Västra Götaland samt Stockholm.

Detta visar den konjunkturrapport från början av november som Sparbanken Skåne genomför tillsammans med Öresundsinstitutet. Rapporten konstaterar också att den nu ökande smittspridningen skapar en stor osäkerhet om hur konjunkturläget kommer att förändras kommande månader. De siffror som nu presenteras kan snabbt bli inaktuella i och med att smittspridningen sedan några veckor på nytt tagit fart, och hårdare restriktioner införts.

Tillväxten har stannat av

Förra hösten befann sig nordöstra Skåne i en god tillväxt. Under 2019 skapades mer än 1200 nya jobb i regionen – en högre siffra än vad såväl Lund som Helsingborgsområdet hade. Under 2020 har denna tillväxt stannat av. Siffrorna för september visar att antalet jobb istället har minskat med 0,3 procent (150 jobb) i regionen. Framförallt är det i de lite större företagen med över 50 anställda, som jobben blivit färre.

Det är enbart runt de större städerna, Malmö och Helsingborg, som antalet jobb har ökat under denna period sett till hela Skåne.

Samtidigt har arbetslösheten ökat kraftigt. Malmö har nu en arbetslöshet på 16 procent, högst i hela Sverige. Också i Kristianstad har arbetslösheten stigit, och ligger nu på 11,4 procent. Dock har ökningen inte varit lika markant som i andra delområden, då nordöstra Skåne legat på en hög arbetslöshetssiffra också före pandemin.

Genom att många av de mest utsatta branscherna (handel, restaurang, besöksnäring) har många unga anställda har också ungdomsarbetslösheten stigit kraftigt. I nordöstra Skåne ligger den siffran nu på 17,6 procent, en ökning med 3,2 procentenheter sedan september 2019.

Antalet konkurser har däremot inte ökat som en följd av pandemin. Under 2020 är antalet konkurser i Kristianstads kommun tvärt om lägre än 2019. 

Mindre tapp för besöksnäringen

En av de mest utsatta branscherna under pandemin har varit besöksnäringen. I Malmö har exempelvis besöksnäringen halverats under 2020, för Skåne totalt är minskningen 32 procent.

För Kristianstads del ser siffrorna bättre ut. Också här minskade antalet gästnätter, men bara med 13 procent jämfört med 2019. En förklaring till det är att människor i högre utsträckning undvikit städer till förmån för naturen under pandemin.

De utländska turisterna har under sommaren 2020 i princip helt uteblivit, vilket framför allt haft effekter på Skånes västra sida.

 

Branscherna har påverkats olika av coronapandemin. Medan hotell och restaurang och resebranschen upplevt stora tapp har e-handel och digitalisering gått framåt. Bilden ur Skånsk Konjunktur november 2020, som presenteras av Sparbanken Skåne tillsammans med Öresundsinstitutet.
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.