Hemestertrenden väntas fortsätta också 2021

Uppdaterad:den 8 december 2020 17:15Arkiverad

Trenden med Hemester fortsätter. Undersökningen ”Resa i Sverige” visar ett stort intresse för att uppleva mer av Sverige också kommande år. ”Vi hade ett relativt litet tapp 2020, och vet att vi har en ökningspotential”, säger Eva Berglund, besöksnäringsstrateg i Kristianstads kommun.

Naturupplevelserna är en viktig del av besöksnäringen i Kristianstads kommun. Något som varit en fördel under pandemin då människor sökt sig utomhus. Besöksnäringen i nordöstra Skåne har tappat mindre än många andra regioner under 2020.
Naturupplevelserna är en viktig del av besöksnäringen i Kristianstads kommun. Något som varit en fördel under pandemin då människor sökt sig utomhus. Besöksnäringen i nordöstra Skåne har tappat mindre än många andra regioner under 2020.

2020 har varit ett år märkt av coronapandemin på alla sätt. Inte minst när det gällde semestern. I pandemins spår blev semestrande på hemmaplan den stora trenden, och då i synnerhet naturupplevelser och utomhusaktiviteter.

För besöksnäringen i Kristianstad med omnejd har det inneburit att sommaren och turistsäsongen ändå blev relativt bra. Tappet totalt i regionen stannade på 13 procent. I Malmö halverades besöksnäringen, och ser man till Skåne som helhet sjönk besöksnäringen med drygt 30 procent under sommaren 2020.

- I vårt område har vi den typ av produkt som fungerat under pandemin, det har gjort att minskningen här varit relativt liten jämfört med många andra regioner. I synnerhet de regioner som normalt lockar många utländska besökare, konstaterar Eva Berglund.

 

Resa i Sverige är en undersökning som görs av destinationsnätverket SNDMO, Swedish Network of Destination Management Organisations. Årets undersökning som genomfördes i september visar tydliga konsekvenser av coronapandemin: både genom ett ökat inrikes resande i somras och ett stort intresse för att uppleva mer av Sverige sommaren 2021.

I undersökningen uppger 7 av 10 att de hade planerat att resa mer sommaren 2020. En stor andel av de tillfrågade säger att de i större utsträckning än planerat valde att stanna i närheten av hemmet, det vill säga att ha hemester. Endast 4 procent har uppgett att de planerar att resa mindre nästa år än 2020. Yngre personer är mer benägna än äldre att vilja resa mer under 2021.

Många planerar redan för resande inom landet 2021:4 av 5 personer uppger att de vill se mer av Sverige framöver.  Bland de mer specificerade alternativen har många valt resor till kust och skärgård samt storstäder. Skillnaderna är dock små och det är tydligt att det finns en efterfrågan på samtliga av undersökningens specificerade destinationskategorier.

- Undersökningen ger oss egentligen inga överraskningar, utan bekräftar mer det vi redan sett. Men den bekräftelsen är bra, så att vi i vårt arbete också ser till att tillgodose behoven hos såväl våra besökare som våra besöksnäringsföretag. För oss är det här ett bra underlag att ha när vi tänker framåt och planerar för kommande säsong, säger Eva Berglund, som också lyfter fram den del i undersökningen som visar vad besökaren upplever som viktigt på besöksmålet:

- Det handlar faktiskt inte så mycket om vad man kan se och göra på besöksmålet, utan det viktigaste ur besökarens synvinkel är bemötandet av såväl personal på turistmålen som hos lokalbefolkningen. Där vet vi att företagen i vår region redan är väldigt duktiga, men det gäller ju också från vår sida att serva dem med material, kanske hjälpa till med snabbutbildningar och liknande så de kan tipsa om mer saker att göra i närområdet – kan vi behålla besökarna någon dag till så gagnar det hela kommunen.

 

2020 har varit ett väldigt speciellt år, som tvingat många företag till stora omställningar?

- Ja, det har varit ganska annorlunda både för oss och för företagen. Många har varit fantastiskt kreativa när det gäller att hitta nya vägar. Det har handlat om allt från take away till kampanjer och olika sätt att göra sina aktiviteter coronasäkra. Nu vet vi inte med säkerhet hur det kommer att se ut sommaren 2021, men vi är inställda på att trenden med hemester kommer att fortsätta, och jobbar utifrån det. Vi vet också att vi har en god potential att öka besöksnäringen i vår region, inte minst om vi kan börja bearbeta den utländska marknaden – Tyskland, Danmark, Holland och Polen – igen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.