Här kan du som lokal företagare få stöd

Uppdaterad:den 3 april 2020 12:15Arkiverad

De ekonomiska effekterna av Coronapandemin innebär att många företag nu kämpar för sin överlevnad. Förutom de lokala och nationella stödpaket som kommit finns det fler instanser lokalt som kan hjälpa dig som företagare - exempelvis Almi, Nyföretagarcentrum och Krinova.

Krinova Incubator och Science park ställer sina business designers till förfogande för de företag som behöver tips och råd i nuvarande coronakris.
Krinova Incubator och Science park ställer sina business designers till förfogande för de företag som behöver tips och råd i nuvarande coronakris.

Effekterna på näringslivet är stora som en följd av försöken att minska coronavirusets smittspridning. Ekonomin har tvärnitat, inte bara lokalt utan såväl nationellt som globalt.

Regeringen har kommit med flera åtgärdspaket och även på regional och kommunal nivå har olika stödpaket presenterats för att försöka stötta företagen genom den tuffa perioden.

Dock finns det fler instanser att vända sig till för att få råd, stöd och hjälp som företagare I Kristianstads kommun – exempelvis kan Almi, Nyföretagarcentrum och Krinova hjälpa till på olika sätt.

Almi

Almi har stor erfarenhet av att jobba med små och medelstora flöretag I kristider, och har också fått en förstärkning av lånefonden med 3 miljarder kronor från regeringen. Tillskottet har gjort att Almi skapat “Brygglånet”, riktat till bärkraftiga små och medelstora företag där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronaviruisets spridning.

-         Parat med lånet gör vi tydliga insatser på rådgivningssidan. På kort tid har vi lanserat en handfull nya affärsutvecklingstjänster som alla tar avstamp i denna nya verklighet som coronaepidemin tvingat in företagare i, säger Johan Olsén, affärschef på Almi Skåne.

Johan Olsén svarar också på några frågeställningar kring vad Almi kan bistå med:

 • Vad är det egentligen för skillnad på de 500 miljarderna till bankerna och de 3 till Almi i regeringens olika stödpaket?

De 500 miljarderna gick till banker med 0 procents utlåningsränta. Problemet är att bankerna främst bedömer återbetalningsförmågan, och de säkerheter som finns eller skapas. Det innebär att dessa inte blir utnyttjade i den grad man tänkte från statens sida. Det kan i dag inte bankerna hjälpa, utan detta stöd var lite felkonstruerat. Den statliga lånegarantin på 70 procent är bättre genomtänkt, återstår att se vilken effekt den har.

Almi fick 3 miljarder extra i lånefonden. Det innebär att vi kan låna ut ca 350 miljoner kronor extra i Skåne enbart. Det ingår i vårt uppdrag att ta högre risk än affärsbankerna, vilket gör att dessa medel kommer nyttjas mer – inte minst i nära samarbete med våra partners, affärsbankerna. Vi kan alltså dela risken både med entreprenörerna, ägarna, och bankerna. Har man dessutom exportaffärer kan EKN tillfrågas.

 • Hur ska ett litet företag som just nu har likviditetskris bära sig åt?

För det första – ta action. Viktigt att göra vad man kan, till exempel:

-      Ansöka uppskov moms och andra skatter från Skatteverket

-      Se över möjligheten till permittering (korttidsanställning) via Tillväxtverket.

-      Ta kontakt med sin kommun och se vilka regelverk/tillstånd som ändrats, eller annat stöd som finns.

-      Ha en dialog med hyresvärdar och andra leverantörer om uppskov eller säga upp de avtal / frysa de man kan

-      Gå igenom sin likviditetsbudget, med stöd av Almi eller sin revisor. Läs mer här

-      Ansöka om Brygglån från Almi.

-      Upprätta en kontrollbalansräkning om man måste. Obs – vi kan ej låna ut till företag i kontrollbalans.

 • Skillnaden på ett vanligt lån hos er, jämfört med ”Brygglån”?

Brygglånets syfte är att täcka intäktsbortfall under 3-6 månader kopplat till Covid-19. Lägre ränta, max 4.95%. Möjlighet att få anstånd med ränta + amorteringar 12 månader. Löptid 12 månader. Kan sedan omvandlas till företagslån, se nedan.

Normala lån = bredare tillämpning. Ränta normalt 6-9%. Möjlighet att få anstånd endast amortering max 6 mån. Normal löptid 5 år.

Båda lånen har säkerheter i form av företagsinteckningar (på aktuellt lånebelopp) och personlig borgen (oftast 10% av lånebeloppet).

 • Vad kan ni på Almi hjälpa ett krisande företag med, förutom lånepengar (många av de små företagen vill inte dra på sig lån, eftersom de är rädda att det blir för tungt att försöka betala igen sen)?

Vi gör bland annat en likviditetsplanering/simulering av ekonomin, som en tjänst (kostnadsfritt).

 • Finns det några pengar att få som inte är lånepengar?

Inte i dagsläget. Vi jobbar ihop med Region Skåne för att Tillväxtverket ska släppa loss regionalfonderna som affärsutvecklingscheckar, med kompetensutveckling av personalen som motfinansiering.

Detta främst mot tidiga tillväxtbolag dock, eller startups, som kan ha något svårare att få Brygglånet på grund av avsaknad av eget kapital/riskkapital (investerare oftast tar inga beslut i dagsläget).

 • Vilken typ av rådgivning kan ni hjälpa till med?

Affärsutveckling.

 

Nyföretagarcentrum

Nyföretagarcentrum är en annan insans som kan bistå med rådgivning. Helena Lindberg på Nyföretagarcentrum i Kristianstad berättar:

Företag som varit igång upp till 3 år är inom vårt vanliga arbetssätt välkomna till oss för rådgivning/coachning/affärsutveckling. Många missar att vi finns som resurs även efter start men vi gör det eftersom vi vet att det är vissa frågor i uppstart och sedan kommer andra faser i företagande som är bra att samtal om för att utveckla sitt företag.

Konkret i dessa tider:

Nyföretagarcentrum i Kristianstad erbjuder online- alternativt telefonrådgivning till företagare för att stötta dem i just den situation de befinner sig, rådgivning/coachning/affärsutveckling. Viktigt att kunna reflektera över situationen, se på vilka möjligheter det finns och att göra det med oss som kan se det med "nya ögon" och har vana och kompetens att ha samtal där vi hjälper till med affärsutveckling bland annat genom coachning. När ett företag går dåligt påverkas mycket i livet för företagaren och vi vet att det kan kännas väldigt bra att prata med någon annan om sin oro och tankar och därifrån komma vidare, få mer energi och se möjligheter.

Vill de arbeta med utveckling av företaget med hjälp av en affärsplan har vi verktyg och kunskap om det.

Vi erbjuder även detta till företagare som varit igång mer än tre år eftersom vi känner att kan vi hjälpa till så får vi tänka större och utanför de vanliga "reglerna".

Det finns ca 200 Nyföretagarcentrum i Sverige och det går att boka online eller telefonmöten även på andra orter.

Vi tipsar om andra inom vårt nätverk, till exempel Almi, som också kan vara resurser för dem.

Det är kostnadsfritt att boka möte och vi har sekretess.

Det finns också just nu ett förslag att kunna förlänga Starta eget bidraget till 12 månader istället för 6 månader och går det igenom så tror jag att fler vågar starta upp nu.

Krinova

Krinova incubator och science park jobbar redan i dag med ett stort antal företag, både genom innovationsarenan, som mötesplats och även genom att över 100 företag finns i företagsparken. Behöver du som företagare bolla tankar, få tips eller råd eller någon annan form av utvecklingsstöd så är det bara att ta kontakt med Krinova, och boka ett möte eller samtal med någon av Krinovas business designers, fysiskt eller digitalt. Du behöver inte ha haft tidigare kontakt med Krinova eller vara inom en viss bransch för att få hjälp.

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.