Gör skillnad genom att bli god man

Uppdaterad:den 3 oktober 2018 08:21Arkiverad

Vill du göra skillnad? Som god man stödjer du en annan vuxen genom att bevaka personens ekonomiska, juridiska och personliga intressen. Innan du börjar ditt uppdrag får du utbildning av oss.

Gör skillnad som god man.
Gör skillnad som god man.

Som god man är du viktig för både den du företräder och samhället. Ofta är din hjälp helt avgörande för personen du hjälper, eftersom den bidrar till stabilitet och trygghet i tillvaron. 

Vad är en god man?

En god man eller förvaltare hjälper vuxna personer som inte kan klara sig själva och har ett så kallat kvalificerat hjälpbehov. Du företräder personen i kontakter med myndigheter och ansvarar ofta för ekonomiska frågor. Du får ett arvode och ersättning för dina kostnader.

Det kan finnas många skäl till behovet av en god man. Personerna som behöver din hjälp kan ibland vara gamla. De kan ha minnessvårigheter, begåvningshandikapp, psykiska störningar, missbruksproblem eller fysiska sjukdomar och skador.

Är du intresserad?

Det finns många personer som väntar på att få en god man eller förvaltare. Kontakta oss om du vill minska deras väntetid.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.