Mer närundervisning efter påsk

den 25 mars 2021 17:00Arkiverad

Efter påsklovet kommer fler elever att få närundervisning på gymnasiet. I dagsläget får enbart en tredjedel av eleverna ha närundervisning samtidigt, men efter påsk öppnar Smittskydd Skåne upp för att minst två tredjedelar ska få kunna komma till skolan.

Mer närundervisning  - Ett glädjande besked!
Mer närundervisning  - Ett glädjande besked!

Då smittspridningen i regionen inte ökat markant har Smittskydd Skåne lättat på rekommendationerna där högstadieskolorna åter kan ha närundervisning och där gymnasieskolorna kan öka sin närundervisning efter påsk. Regeringen har också upphävt rekommendationen av att blanda när- och fjärrundervisning i gymnasiet från den 1 april.

– Beskedet är att minst två tredjedelar av gymnasieeleverna ska kunna få närundervisning efter påsklovet, det vill säga det dubbla antalet mot vad det är idag. Hos oss innebär det att eleverna i årskurs 3 vecka 15 och 16 får närundervisning och att årkurs 1 och 2 får närundervisning en av dessa veckor. Därefter fattas ett nytt beslut utifrån rådande läge, säger skolchef Mattias Olsson.

Beskedet är glädjande, men samtidigt finns det en viss oro:

– När antalet lärare och elever på skolan är betydligt fler finns av naturliga skäl en ökad oro för smittspridning. Men rektorerna gör riskbedömningar tillsammans med sina skyddsombud och tittar nogsamt över vilka åtgärder som behöver vidtas för att förhindra smittspridning. Det ska vara så tryggt som det kan.

Covid-läget i Skåne verkar vara ganska stabilt, men det kan ändra sig snabbt.

– Nu kommer påsken och som vilken högtid som helst vill man ju gärna träffa både nära och kära. Men jag hoppas att det görs med förstånd så att vi slipper en tredje våg och att våra elever inte ska drabbas mer än nödvändigt.

Under de senaste veckorna har eleverna i årskurs 1 och årkurs 2 bara haft närundervisning var fjärde vecka.

– Det är tufft och kräver en enorm självdisciplin och motivation. Som skolchef är jag otroligt stolt över de insatser eleverna gör, men orken börjar tryta. De behöver komma tillbaka till skolmiljön med allt det innebär. Det är inte bara lektionerna utan även kompisarna och känslan av att vara en del i ett sammanhang, avslutar Mattias Olsson.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.