Kommunen köper del av Galleria Boulevard

Uppdaterad:den 26 maj 2021 20:30Arkiverad

Kommunen är överens med Steen & Ström om att förvärva etapp C av Galleria Boulevard, alltså den del av byggnaden som vetter mot Hästtorget.

– Det är en centralt placerad byggnad i Kristianstad och från kommunens sida är vi angelägna om att den ska fyllas med innehåll. Detta kommer att ge en positiv effekt på stadens utveckling, säger kommunalrådet Pierre Månsson (L).

Galleria Boulevards södra del, det så kallade C-blocket, som kommunen nu står i begrepp att köpa, är färdigställd på utsidan men är i princip helt oinredd och öppen för olika möjligheter. Med byggnaden följer en byggrätt på ytterligare två våningar. Under byggnaden finns utrymme för ett parkeringsgarage för ca 100 bilar.

Kommunen har långtgående planer för hur byggnaden ska utvecklas där huvudspåret handlar om att etablera en central, kommunal gymnasieskola i byggnaden. Med hjälp av arkitektfirman Fojab har den möjligheten tidigare prövats i en förstudie som visar att det är fullt möjligt att inrymma en gymnasieskola för omkring 1 000 elever i byggnaden.

– Vi vet att gymnasieverksamheten är i behov av nya skolbyggnader. En förutsättning för förstudien om att bygga skollokaler i galleriadelen har varit att det ska bli kostnadseffektivt i jämförelse med ett rent nybygge, säger Peter Johannsson (M), kommunalråd.

Gymnasieorganisationen kommer att påverkas av möjligheten att kunna nyttja nya skolbyggnader i centrala Kristianstad. En översyn av helheten kommer därför behöva göras.

– Det här är en bra utvecklingsmöjlighet för gymnasieskolan, men det är viktigt att ta ett helhetsgrepp med en tydlig plan för hela gymnasieskolan, säger oppositionsrådet Anders Tell (S).

Efter en tids förhandlingar är parterna överens om att en affär ska kunna genomföras. Den prislapp som har förhandlats fram av kommunens ombud, AB Kristianstadsbyggens bygg- och inköpschef Karl-Henrik Persson, hamnar på 60 450 000 kronor.

Men innan en fastighetsdelning kan göras, behöver vissa tekniska och juridiska detaljer vara på plats, bland annat behöver detaljplanen förändras.

På kommunstyrelsens möte den 26 maj föreslog en enig kommunstyrelse att kommunfullmäktige fattar beslut om att genomföra köpet. Beslut har nu också fattats av Steen och Ströms styrelse. 

– Det här är en ekonomiskt fördelaktig affär för kommunen. Vi går in och gör köpet för att kommunen och centrum har behov av att det händer någonting i C-delen som skapar liv och rörelse. Här finns möjligheter att utveckla gymnasieskolan, men det kan också rymmas annat som passar in i det fina läget vid Hästtorget, säger Pierre Månsson.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.