Fullmäktige vill behålla räddningshelikoptern

Uppdaterad:den 14 januari 2020 20:40Arkiverad

Kristianstads fullmäktige vill gärna behålla Sjöfartsverkets räddningshelikopter på Kristianstad Airport i Everöd. Vid årets första fullmäktigemöte fattades beslut om att avsätta 40 miljoner kronor i investeringsbudgeten till ett hangarbygge – om Sjöfartsverket beslutar sig för att hyra in sig.

Helikopter i luften
Kommunfullmäktige sa ja till en investering på flygplatsen om räddningshelikoptern hyr in sig permanent. Foto: Sjöfartsverket

Sommaren 2018 flyttade helikoptern med räddningsstyrkan från Ronneby till flygplatsen i Everöd. Flytten var tänkt som en tillfällig lösning under ett par år och avsikten var att helikoptern skulle återvända till en ny hangar i på flygfältet i Kallinge utanför Ronneby. En provisorisk helikopterbas ordnades på Kristianstad Airport AB, där Kristianstads kommun är huvudägare tillsammans med tre grannkommuner med mindre andelar.

Under förra året intog Sjöfartsverket en öppnare hållning inför framtiden och gick ut med en förfrågan om vilka flygfält i södra Sverige som kan vara intresserade av att hysa räddningshelikoptern de kommande tjugo åren. Kristianstad Airport anmälde sig och har gått vidare i urvalsprocessen. Nu ska ett detaljerat anbud för hyresavtal lämnas in. För att det ska vara giltigt behöver Sjöfartsverket bevis på att flygplatsen kan tillhandahålla en permanent hangar och husrum till besättningarna som bor på flygplatsen under sin tjänstgöring. Vid januarisammanträdet fick Kristianstads kommunfullmäktige ta ställning till investeringen.

Majoriteten av fullmäktige var positiv till att se Kristianstad som en permanent helikopterbas vid sidan om landets övriga sjöräddningsbaser i Göteborg, Visby, Norrtälje och Umeå. Beslutet blev därför att revidera investeringsbudgeten och föra in en post på 40 miljoner kronor för en utbyggnad på flygplatsen i Everöd. Förutsättningen för att investeringsmedlen ska användas är att Sjöfartsverket väljer Kristianstad och skriver ett hyreskontrakt som gör att pengarna betalas tillbaka.

Det enda partiet i kommunfullmäktige som sa nej till förslaget var Vänsterpartiet. Gruppledaren Mikael Persson förklarade att partiet vill lägga ned hela flygplatsen och därför inte heller vill ha någon räddningshelikopter där.

Barnkonvention och VA-områden

Kommunfullmäktige beslutade också att anta en handlingsplan för arbetet med barnkonventionen i kommunen och att utvidga verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp med flera nya områden längs kommunens södra kuststräcka.

Interpellationer publiceras

En rad interpellationer – det vill säga skriftliga frågor från fullmäktigeledamöter – besvarades och diskuterades i slutet av sammanträdet. En nyhet för året är att alla interpellationsfrågor och svar finns att läsa i handlingarna som från och med det här fullmäktigemötet publiceras direkt här på kommunens webbplats. Du hittar dem under punkten 15 i handlingarna, som du hittar fram till under länken till den här artikeln. Som vanligt går det också i efterhand att följa hela eller delar av sammanträdet i webb-TV-sändning i efterhand.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.