Fullmäktige summerade svår tid

Uppdaterad:den 14 oktober 2020 16:52Arkiverad

När delåret summeras i oktoberfullmäktige brukar det betyda en del vassa debattinlägg om det ekonomiska läget. I år hördes i stället mest allvarsord om pandemin och om värdet av samarbete. Kommunens medarbetare fick många tack och beröm. Andra ämnen på dagordningen var ridning och narkotika.

För första gången sedan coronasmittan började spridas i våras samlades hela fullmäktige till sammanträde. Ledamöterna satt glest utspridda i den stora sessionssalen.
För första gången sedan coronasmittan började spridas i våras samlades hela fullmäktige till sammanträde. Ledamöterna satt glest utspridda i den stora sessionssalen.

Delårsbokslutet för Kristianstads kommun är betydligt bättre än väntat. Prognosen för helårsresultatet i år visar mot ett plus på omkring 120 miljoner, tack vare utdelningen av tillfälliga statsbidrag som tillkommit främst för att lindra de ekonomiska konsekvenserna av covid 19-pandemin.

Allvar och tacksamhet

Det blev därför pandemin snarare än ekonomin som stod i fokus i inläggen från talarstolen. Tonen var genomgående lågmäld och allvarsam. Talare efter talare vittnade om chocken, nedstämdheten, sorgen och svårigheterna som präglat det senaste halvåret och om oron över det fortsatta förloppet. Samtidigt uttrycktes också tacksamhet över hur medarbetarna trots utmaningarna fått kommunen att fungera, över den hjälpsamhet som visats mellan medmänniskor i samhället och över den breda politiska samverkan som möjliggjort snabba beslut och insatser.

Ridning längs kusten

Inte heller de övriga ärendena på dagordningen ledde till några hetare debatter. Beslutet om att slopa det generella förbudet mot ridning längs kusten antogs enhälligt, om än med påminnelser om att ryttare måste tänka på att visa hänsyn och respektera de begränsningar som finns.

Narkotika i avlopp

Ett antal frågor och interpellationer besvarades vid sammanträdet om allt från delgationsrätt till förstelärares arbetsuppgifter. En nyhet som kom fram i frågestunden var att det just nu pågår mätningar av narkotikahalterna i kommunens avloppsvatten, som ska kunna ge kunskap till det drogförebyggande arbetet.

Webbsändning

Det går att följa fullmäktigesammanträdet i sin helhet eller i enstaka ärenden på webb-TV-sändningen i efterhand. Länk till sändningen finns under Relaterad information.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.