Fullmäktige sammanträder 15 november

den 11 november 2022 12:46Arkiverad

Kristianstads kommuns fullmäktigeförsamling sammanträder tisdagen den 15 november klockan 13.00 i Rådhus Skåne. På mötet får Kristianstads kommun en ny politisk ledning. Följ gärna mötet på plats i Rådhus Skåne eller via vår webbsändning.

På fullmäktigemötet får Kristianstads kommun en ny politisk ledning. Då samlas för första gången de fullmäktigeledamöter som fick förtroendet av väljarna vid valet i september.

De 65 platserna i kommunfullmäktige fördelas de kommande fyra åren mellan Socialdemokraterna (17), Sverigedemokraterna (16) Moderaterna (14), Liberalerna (8), Vänsterpartiet (4) Kristdemokraterna (3) och Centern (3). Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har efter förhandlingar kommit överens om att bilda majoritetsstyre och har fördelat uppdrag som ordförande och 1:e vice ordförande i nämnder och styrelser mellan sina partier. De får tillsammans en rösts övervikt i fullmäktige.

På mötet väljer fullmäktige den nya kommunstyrelsen som tillträder direkt. Val av fullmäktiges presidium (ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande), valberedning, revision, kommunstyrelse och räddningsnämnd kommer också att ske. Övriga nämnder väljs i december och börjar verka i sin nya konstellation från årsskiftet.

Dessutom ska biblioteksplanen för 2023, revidering av fritidshemstaxorna och avgiftsfria uteserveringar under november 2022 till mars 2023 upp till beslut.

Flera medborgarförslag och motioner kommer också att behandlas.

Åhörare är välkomna in på läktaren, men du kan också följa mötet via vår webbsändning.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.