Fullmäktige sammanträder 15 april

Uppdaterad:den 14 april 2020 11:25Arkiverad

Kristianstads kommuns fullmäktigeförsamling sammanträder onsdagen den 15 april klockan 13.00 i Rådhus Skåne. Du kan följa mötet via vår webbsändning.

Sessionssalen med spridda personer i bänkarna.
Det blir glest i sessionssalen med endast 37 ledamöter på april månads fullmäktigemöte.

Sammanträdet har ett något annorlunda upplägg än vanligt på grund av smittrisken för coronavirus. Antalet ledamöter är minskat från de ordinarie 65 till 37. Ledamöterna är ombedda att hålla den politiska debatten så kort som möjligt för att inte dra ut på mötestiden mer än nödvändigt. Det blir därför inte heller utrymme för några interpellationer, det vill säga i förväg inlämnade frågor till andra ledamöter . Fullmäktigeledamöterna kommer att sitta utspridda i sessionssalen, allt för att minska smittorisken.

På dagordningen finns bland annat årsredovisningen för 2019 och revisorernas bedömning av den. Dessutom ska förslag till en revidering av investeringsbudgeten för 2020 ska behandlas. Förutom att ledamöterna ska få information om kommunens arbete med anledning av coronaviruset och covid-19, finns ett par ärenden som har kommit upp på dagordningen  i coronakrisens spår. Det ena är ett förslag om att avgiftsbefria uteserveringar under en period och det andra gäller möjligheten för ledamöter i kommunens nämnder och styrelser att delta i möten på distans.

Åhörare släpps in på läktaren, men på grund av det rådande läget vill vi starkt rekommendera att i stället följa mötet via vår webbsändning. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.