Fullmäktige klubbade miljoner till Torsebro

Uppdaterad:den 16 januari 2019 00:27Arkiverad

Torsebrobadet får sju miljoner kronor till upprustning från Kristianstads kommun. Kommunfullmäktige fattade vid årets första sammanträde beslut om det största föreningsbidraget genom tiderna. Mötet valde också bolagsstyrelser, beslutade om Everödstomter, utredning av skoltider och stadsutveckling.

Fullmäktige i Kristianstad 2019
Vid årets första fullmäktige valdes bland annat styrelser till kommunala bolag.

Med omkring 10 000 besök på en sommar är Torsebrobadet det näst mest besökta friluftsbadet i Kristianstads kommun. Badanläggningen, som drivs av en ideell förening, byggdes 1959 och är i stort behov av upprustning. Kommunen har nyligen rustat upp sina egna friluftsbad i Tollarp och Åhus och är beredd att stötta Torsebro Friluftsbad med ett särskilt investeringsbidrag under förutsättning att föreningen även i fortsättningen håller öppet för allmänheten. Sju miljoner kronor är det största enskilda bidrag som fullmäktige godkänt till en förening, men det motiverades av badet är välbesökt och sköts mycket väl av föreningen. Dessutom är det just nu möjligt, tack vare att prognoserna pekar mot ett bra ekonomiskt resultat i kommunen 2018.

Nya tomter i Everöd

I Everöd släpps nu fyra nya villatomter till försäljning av Kristianstads kommun vid Bygdegårdsvägen och Algots väg. Kommunfullmäktige beslutade att tomtpriset sätts till 100 000 kronor för en 900 kvadratmeter stor tomt.

Detaljplan i Nöbbelöv

Fullmäktige antog också en ny detaljplan i för området i Nöbbelöv där Absolut Companys anläggning ligger. Området har tidigare inte varit detaljplanelagt. I planarbetet har en grundlig miljökonsekvensbeskrivning gjorts och detaljplanen ger destilleriet i Nöbbelöv möjlighet att utvecklas för framtiden.

Motioner om skoltider och stadsutveckling

Sammanträdets mest livliga debatter rörde skoltider och utveckling av området vid Stora torg och Östra Storgatan på norr i Kristianstad.  Grunden för diskussionen om skoltider var två kristdemokratiska motioner. Den ena handlade om att utreda möjligheten till skiftande skolstart för att bättre utnyttja skollokaler, den andra om att pröva senare skolstart på morgonen för högstadie- och gymnasieelever för att förbättra skolresultaten. Kommunfullmäktige beslutade att starta en utredning om möjligheter och konsekvenser av båda förslagen.

Två socialdemokratiska motioner som handlade om utveckling av norr och Stora torg besvarades av fullmäktige med att kommunstyrelsen gett byggnadsnämnden i uppdrag att i samråd med tekniska nämnden, kommunledningskontoret och Handelsstaden Kristianstad utarbeta ett förslag för framtida utveckling av stadskärnan.

Val till bolagsstyrelser

Kommunfullmäktige valde vid sammanträdet styrelseledamöter och revisorer i helägda och delägda kommunala bolag enligt följande:

Kristianstads kommunföretag AB

Peter Johansson M (ordf)
Anders Tell S (vice ordf)
Pierre Månsson L
Karl Gemfeldt C
Carl Henrik Nilsson SD

Ersättare
Christina Borglund KD
Katarina Honoré S

Lekmannarevisorer
Sven Gunnar Linné S
Göran Sevebrant M

Kristianstads Industribyggnads AB

Peter Johansson M (ordf)
Anders Tell S (vice ordf)
Pierre Månsson L
Karl Gemfeldt C
Carl Henrik Nilsson SD

Ersättare
Christina Borglund KD
Katarina Honoré S

Lekmannarevisorer
Sven Gunnar Linné S
Göran Sevebrant M

AB Kristianstadsbyggen och i dotterbolagen AB Allön, SIKAB och C4 Parkering AB

Christer Nilsson M (ordf)
Catarina Palmblad S (vice ordf)
Östen Warnhag C
Sonny Modig L
Vakant SD

Ersättare
Ulrika Tågström M
Odd Skyllberg S

Lekmannarevisorer
Göran Sevebrant M
Fredrik Berndt L
Per-Ingvar Johnsson C
Sven-Gunnar Linné S
Gunilla Björk S
Bill Nilsson SD
Sven-Ove Reimers SD

C4 Energi AB och dotterbolagen C4 Elnät och Kristianstads biogas AB

Jan Svensson KD (ordf)
Anna-Lena Fantenberg S (vice ordf)
Magnus Englund M
Rune Simonsson L
Ulf Börkell SD

Ersättare:
Ulla Malmgren M
Bertil Troberg S

Lekmannarevisorer:
Göran Sevebrant M
Fredrik Berndt L
Per-Ingvar Johnsson C
Sven-Gunnar Linné S
Gunilla Björk S
Bill Nilsson SD
Sven-Ove Reimers SD

Kristianstads Renhållnings AB

Bengt Mohlin M
Lars Olsson S
Jesper Persson M
Ellena Dellios Vukic L
Jens Andersson SD

Ersättare:
Ann-Marie Hermansson L
Anitha Hellberg Jönsson S

Lekmannarevisorer:
Göran Sevebrant M
Fredrik Berndt L
Per-Ingvar Johnsson C
Sven-Gunnar Linné S
Gunilla Björk S
Bill Nilsson SD
Sven-Ove Reimers SD

Åhus Hamn & Stuveri AB

Helene Åkesson L (vice ordf)
Benny Jönsson S
Vakant SD

Ersättare:
Caroline Hedenström M

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.