Förtydligande av inköp i badhusprojektet

den 22 juni 2020 13:22Arkiverad

Ett lokalt företag har framfört kritik mot kommunens inköp till Kristianstads badrike. Enligt kritiken har en konsult fått styra valet av vattenrutschbanor, så att ett företag konsulten själv har intressen i får leverera dessa. Vi vill förtydliga hur inköpen i badhusprojektet har gått till.

Konsulten har varit med och tagit fram förstudien till badhuset som utredde behov, besöksunderlag, dimensionering, med mera. Denna förstudie var klar 2015. Konsulten har sedan dess rådfrågats vad gäller olika ändringars påverkan på badhuset när kommunen justerat i byggprojektet. Sedan hösten 2019 har konsulten inte varit aktiv i projektet alls.

Nu är badhuset i byggskede. Alla inköp görs nu inom ramen för det upphandlade partneringprojektet genom totalentreprenören PEAB. Inköpen handlar alltså inte om upphandlingar med hårt specificerade kriterier enligt lagen om offentlig upphandling utan om förhandlad upphandling som görs av PEAB. Alla företag som offererar innehåll till Kristianstads badrike får samma chans att presentera sina erbjudanden. Kommunen sitter med som referensgrupp vid de större inköpen och tilldelning sker efter vad som anses vara det bästa erbjudandet för badhuset.

När inköpsprocessen för vattenrutschbanorna påbörjades bjöds tre företag in för att på lika villkor lämna in förslag. Idéerna har sedan värderats utefter kvalitet, åkupplevelse, möjlighet till förnyelse, kostnader för drift/skötsel, inköpspris, erfarenheter av produkterna hos egen och andra kommuner och så vidare. En av leverantörerna fick ordern för att denne – utefter en helhetsbedömning – ansågs erbjuda den bästa lösningen för Kristianstads badrike. Samtliga leverantörer har fått samma chans och den nämnda konsulten har inte haft någon del i vare sig utformningen eller utvärderingen av inköpen till badhusprojektet.

– Jag har träffat badhusgruppen idag och jag har fullt förtroende för dem och deras arbete. Jag förstår att vi inte kan sålla bort en leverantör på grund av historiska ägarförhållanden. Jag står dock för att alla branscher mår bra av konkurrens. Badbranschen är måhända inte den största, men för oss som kommun är det viktigt att alla eventuella kopplingar är transparenta, säger Peter Johansson (M), kommunalråd.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.