Fortsatt stor tillväxt i Kristianstad

den 22 november 2019 15:45Arkiverad

Signalerna om att konjunkturen mattas av blir allt tydligare. Men inte i regionen runt Kristianstad. Här ökar nettoföretagandet – och mellan november i fjol och september i år har 1350 nya jobb skapats i nordöstra Skåne.

Den nya konjunkturrapporten från Sparbanken Skåne visar att regionen kring Kristianstad fortsätter växa - mer än i överiga Skåne.
Den nya konjunkturrapporten från Sparbanken Skåne visar att regionen kring Kristianstad fortsätter växa - mer än i överiga Skåne.

Det går bra för Kristianstad just nu, konstaterar Sparbanken Skåne i rykande färska konjunkturrapporten "Konjunktur Skåne". Tillväxten fortsätter: Samtidigt som det startas allt fler företag går färre i konkurs, en tendens som blivit tydligare under 2019. I nordöstra Skåne var nettoföretagandet (antalet nystartade företag minus antalet konkurser) 10 procent högre än 2018 – en ökning med 287 företag under första halvåret 2019.

Nya jobb skapas såväl i privata som offentliga företag. Sedan november i fjol har cirka 1350 nya jobb tillkommit, även om arbetslösheten fortfarande ligger kvar på samma nivå (10 procent för regionen med toppen i Östra Göinge som har en arbetslöshet på 12,5 procent).

Om man ser på vilka företag som vuxit är tendensen att de stora blivit ännu större: Den största utvecklingen i antal anställda har varit i företag med 50 anställda eller fler. I Kristianstads kommun har antalet anställda ökat med 1223 personer från november 2018 till september 2019. För hela regionen (det vill säga även Bromöllas och Östra Göinges kommun) är ökningen 1342 personer.  Omräknat i procent har Kristianstad under denna period fått 3,3 procent fler jobb, för regionen är siffran 2,9 procent.

Det är en bra siffra: Endast i Malmö har det skapats fler jobb i företag, i Helsingborg skapades under samma tid 900 jobb och i Lund 700 jobb.

 Stor inpendling

Att arbetslösheten är fortsatt lika hög i Kristianstad kan ha sin förklaring i att regionen lockar kompetens också från andra kommuner. Arbetsinpendlingen är stor, och kommer i huvudsak från närområdet.

Samtidigt är villamarknaden het. Mellan oktober 2018 och september 2019 ökade antalet försäljningar kraftigt – 826 sålda villor innebär en ökning jämfört med föregående år på 16 procent. I Skåne som helhet har ökningen varit 7 procent.

Avmattning

Jämför man Kristianstads siffror med Skåne som helhet är det tydligt att konjunkturavmattningen märks av, tillväxten i Skånes jobbmotor Malmö har avtagit. Precis som i Kristianstadsområdet ökar nettoföretagandet, om än med lägre siffror (3,6 procent jämfört med 10,4 i nordöstra Skåne). Den totala jobbtillväxten ligger på 1,3 procent. Noterbart är också att nyproduktionen av bostäder visar en nedgång i antalet påbörjade lägenheter.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.