Fortsatt försiktighet vid besök

den 15 april 2021 07:55Arkiverad

De efterlängtade vaccinationerna på vård- och omsorgsboenden blev nyligen klara och vi ser en glädjande minskning i antalet personer som insjuknar. Vi kan dock inte slappna av än utan behöver fortsätta med säkra besök.

Det är fortfarande oklart i vilken utsträckning en vaccinerad person kan sprida smittan vidare, hur länge vaccinet ger skydd och om skyddet räcker mot muterade varianter. Därför fortsätter vi att arbeta enligt samma rutiner som tidigare för att skydda våra kunder och medarbetare. Det betyder bland annat att vi fortsätter använda skyddsutrustning. Det innebär också att vi behöver fortsätta med de rutiner vi har för säkra besök.

Vi uppmanar alltså dig som vill besöka ett boende att även fortsättningsvis undvika onödiga besök. Det är också alltjämt viktigt att

  • stanna hemma vid symtom på covid-19, även mycket lindriga besvär
  • ha god handhygien samt nysa och hosta i armvecket
  • hålla avstånd och begränsa fysisk kontakt vid besök.

Precis som tidigare följer vi Regions Skånes råd och rekommendationer vilka anpassas efterhand efter hur situationen och kunskapen utvecklas. Om något skulle förändras återkommer vi med ny information.

Stolthet över insatser

Pia Rask, sjuksköterska på Allögården och Adrian Bringsfjäll, enhetschef för hälso- och sjukvården på vård- och omsorgsboendena Allögården, Hammarshemmet, Östergård och Charlottesborg, berättar om arbetet med att vaccinera:

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.