Första spadtaget för E22 vid Vä

Uppdaterad:den 22 maj 2018 13:19Arkiverad

Idag på Kristianstads kommuns födelsedag togs första spadtaget för nya E22:an på sträckningen Sätaröd-Vä. Trafikverket ska bygga om E22 så att den går norr om tätorten Tollarp. Det kommer att innebära att trafikmängden inne i Sätaröd, Sandhusen och Tollarp blir mindre.

Pierre Månsson (L) var med vid det första spadtaget för E22 Sätaröd -Vä
Pierre Månsson (L) var med vid det första spadtaget för E22 Sätaröd -Vä

Motorvägen blir 18,5 meter bred och får hastighetsbegränsning till minst 110 km/h. Sträckan är 18 kilometer lång och ska vara färdigbyggd 2021. Mellan Spångarp och den så kallade ”Folkvagnskurvan” innan Sätaröd byggs motorvägen direkt söder om befintlig E22. Vid ”Folkvagnskurvan” går motorvägen ner för åsen, passerar Vramsån och ut på slätten. Motorvägen kommer passera cirka 2 kilometer norr om Tollarps tätort.

Ny sträckning binder samman flera vägar

Söder om Vä, i höjd med Nöbbelöv, byggs en trafikplats som kopplar på befintliga E22an, väg 19 från Ystad samt Sigridslundsvägen, väster om fängelset.

– Äntligen är det dags för första spadtaget. Jag tror att det här betyder väldigt mycket för boende och företagare i kommunen. En utbyggd E22 är en förutsättning för tillväxten i kommunen. Jag tror också att många boende längs befintlig sträckning kommer att uppleva att de får det lugnare, säger kommunalrådet Pierre Månsson (L).

Vägen kommer att vara färdig 2021 och kostar cirka 780 miljoner kronor. Trafikverket ser att trafikmängden kommer att minska inne i samhällena, vägen blir trafiksäkrare och miljön inne i tätorterna kommer att förbättras.

Politikerna Peter Johansson (M), Pierre Månsson (L) och Anders Tell (S) är rörande överens om att infrastruktursatsningar är otroligt viktiga för kommunen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.