Förslag till boendeparkering för Egna hem

den 7 september 2020 13:31Arkiverad

Södra delen av Egna hem har fått nya parkeringsregler. Nu tar tekniska förvaltningen även fram ett kompletterande förslag att boende ska kunna ansöka om boendeparkeringstillstånd.

Tekniska förvaltningen tar fram ett förslag om boendeparkering på Egna hem, som komplement till de nya reglerna.
Tekniska förvaltningen tar fram ett förslag om boendeparkering på Egna hem, som komplement till de nya reglerna.

Sedan Parkstadens och Lasarettsboulevardens parkeringar blev avgiftsbelagda har flertalet bilister valt att långtidsparkera sina bilar i södra delen av Egna hem under arbetsdagen. Det har skapat framkomlighetsproblem för de boende i området som i flera omgångar har kontaktat kommunen om att parkeringen i området behöver styras upp. För att komma till rätta med problemen har kommunen nyligen skyltat upp nya regler i området. Under tiden skyltningen har pågått så har kommunen fått in synpunkter om att området behöver kompletteras med en möjlighet till boendeparkering.

- Det är många boende som inte kan parkera bilen i garage eller på egen uppfart. Därför arbetar vi med ett förslag som går önskemålen till mötes, säger Staffan Johansson, enhetschef på tekniska förvaltningen, som har hand om kommunens gator och vägar.

Skyltningen i området är en blandning av stannaförbud, parkeringsförbud och p-skiva. Det reviderade förslaget innebär att de flesta gator som var tänkta att regleras med P-skiva nu även ska kompletteras med tilläggsskyltar som ger möjlighet för de boende att lösa ett boendeparkeringstillstånd.

- Skyltningen var nästan klar i området. Vi kommer vi att låta stanna- och parkeringsförbuden vara kvar, men avvakta med P-skivesträckorna till dess att boendeparkeringen har beslutas politiskt. Det måste hanteras politiskt eftersom vi tar ut en avgift för boendeparkeringstillstånden. Vi räknar med att ha skyltningen för P-skiva och boendeparkering på plats kring årsskiftet, säger Staffan Johansson.

Läs mer om Egna hems nya skyltning och vilka regler som gäller för boendeparkering under relaterad information.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.