Förslag om ekonomiska satsningar nästa år

den 9 juni 2021 21:36Arkiverad

En försiktig optimism spirar kring ekonomin i Kristianstads kommun. Alliansens ekonomiska planeringsförutsättningar för 2022, som ger en fingervisning om höstens budgetförslag, ger nämnderna förstärkningar med 79 miljoner kronor utöver tillskott för löneökningar, volymökningar och hyreshöjningar.

Handbollsspelande barn
Största delen av de extra pengarna i förslaget riktas mot barn och unga. Återstart av kultur- och fritidsaktiviteter är ett av de områden som den styrande alliansen vill prioritera

Kommunens budget för år 2022 kommer att beslutas på kommunfullmäktige i november, men redan i juni ska kommunstyrelsen besluta om planeringsförutsättningarna så att nämnderna kan börja planera det kommande året.

Osäkert men positivt

De ekonomiska förutsättningarna är något osäkra och varierar mer än vanligt, framförallt beroende på coronapandemin. I slutet av 2020 såg de ekonomiska utsikterna– främst prognosen för skatteintäkterna – för 2022 riktigt dystra ut. Den senaste skatteunderlagsprognosen i slutet av april såg betydligt bättre ut. Regeringen har också beslutat att ge kommunerna ett generellt bidrag kopplat till pandemin som för 2022 blir 29 miljoner kronor till Kristianstads kommun.

Det ekonomiska läget har alltså ljusnat de senaste månaderna.

7 miljarder kronor

Utöver de nära 7 miljarder kronor som nämnderna har till sitt förfogande under det nuvarande året, är bedömningen att det ska finnas medel att för att täcka volymökningar, hyreshöjningar och prisökningar.

– Det finns anledning till en försiktig optimism kring det ekonomiska läget och vi räknar med att ha ett positivt utrymme för att hantera volymökningar och löneökningar. De skärpningar som gjordes av de ekonomiska ramarna i budgeten inför 2021 har bidragit till att skapa utrymme för politiska prioriteringar, säger kommunens ekonomidirektör Oscar Nilsson.

Satsningar för 79 miljoner kronor

Den styrande alliansen med Moderaterna, Liberalerna, Centern och Kristdemokraterna redovisade för kommunstyrelsens arbetsutskott sitt förslag där 79 miljoner kronor har avsatts att fördela till prioriterade områden nästa år.

Satsningar som föreslås är bland annat:

 • En ny gruppbostad och ett nytt boende för funktionsstöd
 • En satsning för att omvandla platser på särskilt boende till demensplatser
 •  Insatser för barn i behov av särskilt stöd inom barn- och utbildningsnämnden
 • Genomförande av trafik- och grönplanen
 • Kristianstads badrike
 • Återstart efter pandemin för barn och unga inom kultur- och fritidsverksamheten
 • Åtgärder för att öka tryggheten
 • Näsby stadsutveckling
 •  Friskvård för medarbetare – höjt friskvårdsbidrag

Socialdemokraterna meddelade arbetsutskottet att de har för avsikt att presentera ett eget förslag till planeringsförutsättningar till kommunstyrelsens sammanträde den 23 juni.

Hela alliansens förslag till ekonomiska planeringsförutsättningar 2022 finns i länken under Relaterade dokument.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.