Enklare att söka förskoleplats

Uppdaterad:den 28 januari 2019 11:21Arkiverad

Från och med den 1 februari förenklar kommunen för vårdnadshavare att söka förskoleplats. Alla ansökningar, placeringar och frågor om avgifter kommer att hanteras av en central enhet.

Nu behöver inte vårdnadshavarna kontakta varje skolområde för att ställa sitt barn i kö till förskolan.

– Placeringsenhetens uppgift är att ge vårdnadshavarna god service vid anmälan och att de får svar på frågor som rör placering, kötid och vad det kostar, säger skolchef Agneta Ekner Carlsson. Dessutom förenklar vi och gör det mer tillgängligt med e-tjänster.

Nu blir det en väg in. Tidigare har de här uppgifterna hanterats ute på de olika skolområdena i kommunen.

– Vårdnadshavare kan även fortsatt söka till vilken förskola de vill men själva hanteringen är central. Nu får vi större överblick av den totala efterfrågan och tillgången på förskoleplatser, säger skolchef Agneta Ekner Carlsson.

Vårdnadshavare ska känna att det råder en likvärdighet inom kommunen avseende tillämpningsföreskrifter och regelverk, att de får en fortsatt god service vid anmälan om förskola och i frågor rörande placeringar, efterfrågan och avgifter. Det ska erbjudas plats inom ramen för de fyra månader skollagen anger.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.