Föreningar får extra bidrag

den 12 januari 2021 11:38Arkiverad

Många föreningar har drabbats av ekonomiska svårigheter i coronapandemins spår. Nu får ett 50-tal föreningar dela på nära tre miljoner kronor i extra krisstöd från Kristianstads kommun.

Gärds härads hembygdsförening, som bland annat driver hembygsparken i Degeberga, är en av de föreningar som nu får extra bidrag för att klara sig igenom coronakrisen.
Gärds härads hembygdsförening, som bland annat driver hembygsparken i Degeberga, är en av de föreningar som nu får extra bidrag för att klara sig igenom coronakrisen.

I Kristianstads kommuns tvärpolitiska överenskommelse för att motverka coronapandemins konsekvenser har partierna varit helt överens om att föreningslivet behöver stöttas. Många föreningar har drabbats hårt ekonomiskt av inställda evenemang och aktiviteter sedan coronaviruset började spridas under den tidiga våren.

- Vi såg tidigt att föreningarna fick det tufft och har gjort flera riktade insatser för verksamheter som engagerar barn och ungdomar. När coronaläget är över kommer deras verksamhet att vara ännu viktigare än förut, säger kommunalrådet Pierre Månsson (L).

Förstärkt aktivitetsstöd

Under hösten fick ett hundratal föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet ta emot förstärkt kommunalt aktivitetsstöd. Totalt fördelades under året nio miljoner kronor i aktivitetsstöd mellan föreningar i kommunen.

Mot årets slut stod det tydligt att många föreningar ändå kämpade för sin överlevnad, även sådana som inte är aktuella för kommunalt aktivitetsstöd. Därför öppnades i mitten av december möjligheten för föreningar att ansöka om ett särskilt krisstöd, utifrån en redovisning av vilka ekonomiska konsekvenser pandemin har medfört för föreningen.

Föreningar med stor bredd

Ett 50-tal föreningar med olika storlek och inriktningar lämnade in ansökningar om stöd. Bland dem finns föreningar som ägnar sig åt allt från bridge, amatörradio och bergsklättring till dans, musik och teater. En rad idrottsföreningar och hembygdsföreningar fanns också bland de sökande.

- Det är positivt att så många föreningar av olika slag har tagit vara på möjligheten att söka medel. Flera av våra kulturföreningar och hembygdsföreningar har inte kunnat ta del av de tidigare coronastöden från stat, kommun eller stiftelser. Därför är det särskilt glädjande att vi nu kan bidra till att lindra de negativa effekter som pandemin har haft på deras verksamheter, säger oppositionsrådet Anders Tell (S).

Mellan 5 000 och 200 000 kronor

Nu är fördelningen klar och föreningarna får de närmaste dagarna ta emot summor på mellan 5 000 och 200 000 kronor. Bidraget kan inte alltid täcka hela förlusten för föreningen, i synnerhet inte för de större klubbarna, men det ger en god hjälp på vägen, tills läget ljusnar igen.

- Vi har ett rikt föreningsliv i vår kommun, och den här perioden har nog gjort det ännu tydligare för många hur viktigt det faktiskt är med de aktiviteter och den gemenskap som föreningarna erbjuder. Nu längtar vi verkligen efter att verksamheterna ska kunna öppna upp igen, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Lena Olsson (M).

Byggnadsföreningar stöttas också

Utöver att bidrag fördelas till de föreningar som ansökt till krisstödspotten har Kristianstads kommun också delat ut ett utökat stöd till byggnadsföreningar i kommunen som driver bygdegårdar, medborgarhus, folkets hus och byastugor för sammankomster och uthyrning.

De fjorton byggnadsföreningar som brukar få årliga bidrag av kommunen har för 2020 fått sina grundbidrag utökade med 50 procent. Omkring 450 000 kronor extra har på så sätt tillfallit föreningar som har fasta kostnader för lokaler som de under året haft svårt att hyra ut.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.