Fem bolag får bygga nytt bostadsområde i Åhus

Uppdaterad:den 6 april 2020 16:35Arkiverad

Fem byggföretag erbjuds markanvisning av Kristianstads kommun för att bygga sammanlagt 160 bostäder i ett nytt bostadsområde söder om Täppetleden i Åhus. Totalt har 36 förslag från 17 byggherrar utvärderats. Byggstart är beräknad till våren 2021 med första inflyttning under 2022.

Fem byggherrar får bygga längs Täppetleden i Åhus.
Fem byggherrar får bygga längs Täppetleden i Åhus.

Ytterligare ett område intill Täppetleden ska nu bebyggas och efter en utvärdering av de inlämnade förslagen har kommunen valt ut totalt fem byggherrar som ska fylla området med bostäder.

– Intresset för att bygga i Kristianstads kommun är fortsatt stort och det är riktigt glädjande. Bland förslagen har vi tagit fram en fin mix av bostäder och ägarformer som gör området attraktivt för många människor, säger kommundirektör Christel Jönsson.

Under urvalsarbetet har utvärderingsgruppen gått igenom en rad bra exploateringslösningar från de 17 företagen. De har särskilt tittat på god gestaltning av bostad och boendemiljö, lösningar för tät bebyggelse och den samlade bedömningen har även tagit hänsyn till de mervärden som de olika byggherrarna har kunnat erbjuda. Urvalet speglar också kommunens ambition att kunna erbjuda en stor variation i både upplåtelseformer och i bostadsstorlekar.

Området i Åhus innehåller fyra kvarter med totalt 160 bostäder i storlekar mellan 2 och 5 rum och kök. De utvalda byggherrarna är Svenska Boställen, 3Hus, Brinova, Eksjöhus och NCC. De fördelar byggandet mellan sig så här:

 • I kvarteret Hagtornen uppför Svenska Boställen 28 lägenheter som bostadsrätt/ hyrboköp
 • I kvarteret Getapeln uppför 3Hus 24 radhus som bostadsrätt
 • I kvarteret Kamomillen uppför Brinova två hus med vardera 16 lägenheter som hyresrätt och Eksjöhus uppför 20 radhus som bostadsrätt
 • I kvarteret Getramsen uppför Brinova ett hus med 16 lägenheter som hyresrätt och NCC uppför 40 radhus som bostadsrätt

– Det är roligt att det kommit in så många bra förslag. Det visar att många vill bygga i Åhus. Vi vill att området ska visa upp spännande och smarta bostadslösningar och därmed bidra till Åhus attraktionskraft. Därför fastnade vi för den här lösningen, säger mark- och exploateringschefen Fredrik Ek.

Den 15 april ska de fem företagen ha undertecknat avtalen om markanvisning och då tas beslutet i kommunstyrelsens arbetsutskott. Byggstart blir under våren 2021 och området beräknas vara utbyggt under 2022.

För mer information

 • Fredrik Ek, mark- och exploateringschef, tel. 044-13 27 07
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.