Få men stora beslut i fullmäktige

Uppdaterad:den 17 juni 2021 15:04Arkiverad

Kristianstads kommuns fullmäktige klubbade enhälligt beslutet om att köpa den södra delen av Galleria Boulevard med syfte att inrätta gymnasieskola. Lika eniga var ledamöterna om att betala Trafikverket för tidigarelagda cykelbanor Färlöv-Önnestad och Ovesholm-Vä.

Efter juni månads fullmäktigesammanträde står sessionssalen tom till den 14 september. Då är förhoppningen att alla 65 ledamöter kan samlas igen, i stället för endast de 37 som har blivit kallade sedan pandemin startade.
Efter juni månads fullmäktigesammanträde står sessionssalen tom till den 14 september. Då är förhoppningen att alla 65 ledamöter kan samlas igen, i stället för endast de 37 som har blivit kallade sedan pandemin startade.

Sammanträdets största och viktigaste ärenden var väl förankrade hos alla partier och har rapporterats om tidigare (Läs om galleriaköpet här och om cykelvägarna här). Fullmäktigebesluten innebär att bollarna nu på allvar kan sättas i rullning.

Dagens längsta diskussion med flest talare orsakades av två motioner från Socialdemokraterna om att Kristianstad borde ansöka om att få arrangera konferensen MR-dagarna om mänskliga rättigheter och inrätta en  fullmäktigeberedning för människorätts- och demokratifrågor med målet att deklarera sig som MR-kommun. Debatten kom att handla mer om tolkningen av mänskliga rättigheter än om de konkreta förslagen.

En motion från Vänsterpartiet med rubriken ”Effektiviseringar eller besparingar? Dags för en extern granskning av de generella effektiviseringskraven” ledde till ett mer lågmält resonemang och innehållet mötte viss förståelse från allianshållet, men inte mer än att den fick avslag.

Beslutsärendena på dagordningen var få och mötestiden fylldes till stor del av frågor som väcktes i interpellationer och i ledamöternas frågestund. Två interpellationer från barn- och utbildningsnämndens ordförande Ulrika Tollgren (S) till ordföranden Daniel Tejera (L) om läsa-skriva-räkna-garantin om skolbibliotek blev utförligt besvarade. En interpellation från Niclas Nilsson (SD) till Pierre Månsson (L) om Kristianstads ranking  för företagsklimatet ledde också till grundliga reflektioner. I frågestunden var det, såsom krävs, högre tempo och här hann ledamöter behandla frågor om Kulturnämnden Skånes låga stöd till Kristianstad kulturinstitutioner, Kanalgatans ombyggnad, Centrala reningsverkets prislapp och belysning på landsbygden.

Alla diskussioner går att följa i webbsändningen under länken i Relaterad information.

Kommundirektör Christel Jönsson gjorde sitt sista framträdande i kommunfullmäktige inför pensioneringen med en resumé av den påverkan som covid 19-pandemin haft på kommunen och dess verksamheter. Hon tackades av fullmäktige med blommor och en varm applåd.

Fullmäktiges ordförande höll ett traditionsenligt tacktal till fullmäktige och alla medarbetare inför sommaren. Han konstaterade att stämningen är mer optimistisk än inför förra årets sommaruppehåll, men uppmanade alla att fortsätta hålla i och hålla ut ännu en tid.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.