Extra insatser för att stötta lokal återstart

den 15 juli 2021 08:55Arkiverad

Många har drabbats i pandemins spår. I näringslivet har särskilt evenemangsarrangörer, besöksnäring och viss handel haft det svårt. Kristianstads kommun har därför avsatt två miljoner för att stötta den lokala återstarten i takt med att restriktionerna lättar.

Syftet med det ekonomiska stödet är bland annat att underlätta när arrangörerna ska ge kommuninvånare och besökare evenemangsupplevelser i en coronasäkrad miljö. Stödet riktar sig bland annat till ideella och kommersiella aktörer som normalt sett arrangerar evenemang inom kultur- och idrottssektorn.

– Kristianstad är en stark besöks- och evenemangskommun och många är beroende av att dessa verksamheter snabbt kan återgå till en mer normal verksamhet, i takt med att smittspridningen minskar och restriktionerna lättar. Vi vill med det riktade stödet hjälpa våra företagare och organisationer som har drabbats hårt av pandemin. Genom att göra det, stödjer vi indirekt betydligt fler i vårt lokala näringsliv. Fler lokala evenemang ger i sin tur fler hotellnätter, restaurangbesökare och butikskunder, vilket gynnar många fler än de som får det faktiska stödet, säger Pierre Månsson (L), kommunalråd.

Beslutet innebär också en extra satsning på Smakmånad i september, där mat och mathantverk precis som tidigare står i centrum. Dessutom kommer det satsas på marknadsföring av evenemangen och Kristianstads kommun som turistdestination.

– Vi vet att många har haft det tufft med anledning av pandemin och när vi nu får möjlighet att stötta återstarten så vill vi göra det på ett så bra sätt som möjligt. Evenemangen lockar både besökare och medborgare och den ökade marknadsföringen av destinationen ger ökad attraktionskraft till både besöksmål och aktiviteter. Vi hoppas att vi på detta sätt kan locka fler besökare under både sommaren, hösten och kanske även vintern, säger Eva-Marie Hagström, utvecklingschef i Kristianstads kommun. 

Det riktade evenemangsstödet utgår från kommunens evenemangsstrategi. Bidraget ska sökas via en e-tjänst på kommunens webbplats kristianstad.se. Förutsättningen för stödet är att evenemanget genomförs i enlighet med myndigheternas rekommendationer och att polisen har gett tillstånd.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.