Extra feriejobbssatsning i sommar

den 19 maj 2020 14:53Arkiverad

Den 4 maj gick erbjudande om feriejobb ut till 350 ungdomar i Kristianstads kommun. Med hjälp av statliga medel erbjuds nu 140 fler feriejobb i ett projekt där ungdomar får hjälpa till att hålla utemiljön ren. Jobben går till de ungdomar som redan sökt sommarens feriejobb.

Lekplatseni Tivoliparken
De feriearbetande ungdomarna kommer att plocka skräp runt om i Kristianstads kommun.

Årets sommar kommer inte att bli som somrarna brukar i Kristianstads kommun när stora evenemang och andra aktiviteter ställts in till följd av coronapandemin. Trots svårigheter att förutspå exakt hur sommaren kommer att bli erbjuder Kristianstads kommun 350 feriejobbsplatser i den ordinarie verksamheten och nu ytterligare 140 platser i ett projekt som kallas Rent och tryggt i Kristianstad.

- Staten har gett oss möjligheten att söka pengar till den här satsningen och vi har utformat projektet efter att vi står inför en sommar där fler troligen kommer att stanna kvar hemma i kommunen i sommar och där människor i stor utsträckning kommer att vilja och behöva vistas mycket utomhus, säger Linda Andersson som är enhetschef på arbete- och välfärdsförvaltningen.

De ungdomar som kommer att få erbjudande att arbeta i projektet Rent och tryggt i Kristianstad ska arbeta med att synas ute på dagtid eller kvällstid för att plocka skräp. Dagpassen kommer att erbjudas ungdomar som går första året på gymnasiet och som tidigare sökt någon av de 350 platserna utan att bli erbjuden jobb. Kvällspassen kommer erbjudas ungdomar som är eller fyller 18 år under året och som sökt något av de 350 feriejobben utan att ha blivit erbjuden plats.

- Ungdomarna som kommer att arbeta kvällstid har med sig handledare och även under de arbetspassen är den huvudsakliga arbetsuppgiften att plocka skräp. Sen ser vi en trygghetsskapande vinst i att det är mer folk ute och rör sig även under kvällstid på olika platser runtom i kommunen i sommar, berättar Linda Andersson.

De ungdomar som erbjudits något av de 350 feriejobben har redan kontaktats om det. Erbjudande om de ytterligare 140 feriejobben går ut under vecka 21.

– Det är viktigt att ungdomarna svarar oss så fort som möjligt om de vill anta erbjudandet eller inte så att vi kan sätta samman arbetslagen som ska jobba tillsammans i sommar. De behöver också begära ut registerutdrag så det finns redo, säger Linda Andersson.

Projektet Rent och tryggt i Kristianstad är ett samarbete mellan arbete- och välfärdsförvaltningen, tekniska förvaltningen och drog- och brottsförebyggande rådet i Kristianstad.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.