Enklare regler om ridning längs kusten

Uppdaterad:den 17 september 2020 13:18Arkiverad

Nya vägar ser ut att öppnas för ryttare längs kusten i Kristianstads kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott har fört vidare ett förslag om att luckra upp totalförbudet mot ridning, men det betyder inte att det ska gå att galoppera fram överallt.

Strandvy mellan hästöron.
Efter badsäsongen är hästar välkomna på stranden. Förenklade regler föreslås så att det också ska blir lättare att hitta vägar längs kusten som leder dit för häst och ryttare.

Sedan många år råder enligt de allmänna lokala ordningsföreskrifternas paragraf 21 ett totalförbud mot ridning i kustområdet hela vägen från Kronoskogen ner till Juleboda. Efter grundlig utredning finns nu ett förslag från kultur- och fritidsnämnden om att förenkla regelverket.

– När beslutet togs om ridförbud längs kusten hade man uppfattningen att sandmarken var så känslig att den riskerade att förstöras. I dag vet man att den här typen av mark tvärtom mår bra av röras om av till exempel hästhovar, säger kommunens friluftsstrateg Jenny Sahlström.

Därför finns det alltså inte längre skäl att skydda marken i kustremsan mot omrörning med något generellt ridförbud. Dessutom finns särskilda regler kring ridning i bestämmelserna för naturreservaten längs kusten,  så även om kommunens förbud upphör finns begränsningar där det är befogat.

Kultur- och fritidsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden är därför eniga om att det i ordningsföreskrifternas paragraf 21 framöver bör formuleras:

  • Ridning är förbjuden på markerade motionsspår.
  • Ridning är förbjuden inom det på kartbilaga B markerade området inom fastigheten Horna 3:12. (vilket i princip innebär Horna fure)
  • Hästar får inte mellan den 15 maj - 15 september vistas på badstränderna vid havet och på de allmänna badplatserna vid Balsby, Österslöv, Ekestad, Mjönäs, Lerjevallen, Furestad i Villands Vånga, Ivö och Kiaby.

Den som vill rida i naturen ska också respektera allemansrättens regler. Där framgår att ryttare ska visa stor hänsyn på annans mark och inte får rida på områden där det är risk att skada marken. Ridning i grupp bör samrådas med berörda markägare, särskilt om det sker återkommande.

I de fyra statliga naturreservaten längs kusten gäller sedan också olika grader av restriktioner, som ryttarna har att ta till sig och följa. I Kronoskogen och vid Gropahålet innebär det att ridning är förbjuden och vid Lillesjö och Friseboda att ridning får ske endast på anvisade vägar och stigar. I planeringen för att bilda ett kommunalt naturreservat i södra Äspet är förslaget också att tillåta ridning på anvisade vägar.

Politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott har ställt sig positiva till förslaget som nu går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.