Enastående resultat för förbättrat klimat

den 23 april 2019 09:33Arkiverad

Nu har projektet Fossilbränslefria kommuner gått i mål. På tre år har tio skånska kommuner minskat sina klimatutsläpp med i genomsnitt 32 procent och flera av kommunerna har halverat utsläppen i sina verksamheter. Kristianstads kommun visar enastående resultat.

Exempel på områden som kommunen har arbetat med i projektet Fossilbränslefria kommuner
Exempel på områden som kommunen har arbetat med i projektet Fossilbränslefria kommuner

Slutrapporten för projekten publiceras idag. När projektet startades var det gemensamma målet att uppnå 100 procent fossilbränslefri el, minst 90 procent fossilbränslefri uppvärmning och minst 50 procent fossilbränslefria drivmedel. Det gemensamma målet är uppnått, och flera av kommunerna har överträffat det. Kristianstads kommun når målet på el och uppvärmning och idag drivs 63 % av kommunens fordon av fossilbränslefria drivmedel.

 

– Jag är väldigt nöjd över det resultat vi nu har nått. Kristianstads kommun arbetar seriöst med frågan och vi har högt ställda mål om att bli helt fossilbränslefria. Vår biogassatsning med fokus på cirkulär ekonomi påverkar resultatet positivt, säger Peter Johansson, kommunalråd (M).

Några exempel på vad Kristianstads kommun har åstadkommit:

 • 48 % minskning av växthusgaser sedan projektstart
 • Ökat andelen förnybara drivmedel från 46 % till 63%
 • Biodieseln HVO har till stor del ersatt vanlig diesel som drivmedel inom organisationen
 • All elanvändning i hela kommunkoncernen har blivit förnybar
 • Långsiktig satsning på förnybar fjärrvärme

– Vi har en ansökan om finansiering för en andra omgång inne hos Tillväxtverket. Jag vill fortsätta utveckla de metoder vi har arbetat fram i projektet. Men den här gången lägger vi mer fokus på tunga transporter, arbetsfordon och att satsa på hållbar konsumtion när vi upphandlar, säger klimatstrategen Magnus Lund.

Projektets slutrapport

Läs mer om arbetet med skånsk fossilbränslefrihet

Statistik och jämförelser för samtliga kommuner

Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne och Fossilbränslefria kommuner i södra Skåne (2016–2019) finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Skåne via Klimatsamverkan Skåne, Länsstyrelsen Skåne och deltagande kommuner. De kommuner som deltagit är Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Höör, Kristianstad, Lund, Malmö, Tomelilla och Trelleborg.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.