Dubblad bonus för byggen

den 27 november 2018 12:56Arkiverad

Kristianstads kommun får dubbelt så mycket som väntat i statlig byggbonus för året. Över 14 miljoner kronor kommer från Boverket som belöning för att kommunen har fått så bra fart på bostadsbyggandet. Mer än 700 nya bostadsbyggen startades på tolv månader.

Husbygge
Det nya bostadsområdet i Hammar bidrar till den rekordhöga takten på bostadsbyggandet i Kristianstads kommun. Det gav utdelning i byggbonus från Boverket.

Byggboomen i Kristianstads kommun håller i sig. Det byggs bostäder i rasande takt. De senaste tre åren har byggloven och startbeskeden från kommunens byggnadsnämnd mångdubblats. Från augusti 2017 till och med juli i år gav byggnadsnämnden i Kristianstads kommun startbesked för 729 nya bostäder, och det var den siffran som rapporterades in till Boverket i ansökan om byggbonus.

Bra bonus

– Vi vet att vi har en väldigt hög byggtakt i kommunen, men vi visste också att den statliga byggbonuspotten var mindre än förra året och att många kommuner konkurrerar om pengarna. Därför vågade vi inte räkna med mer än sju miljoner i årets budget. Nu blev det verkligen bonus i ordets rätta bemärkelse, säger kommunalrådet Pierre Månsson (L).

Den statliga byggbonusen delades för första gången ut 2016 med syfte att stimulera kommunerna att få igång ett ökat bostadsbyggande. Första året fick Kristianstad drygt 23 miljoner för 413 bostadsbyggen. Sedan dess har fler kommuner kommit igång med byggandet och fått dela på pengarna. Förra året fick Kristianstads kommun därför drygt 17 miljoner kronor av byggbonusen för sina redovisade 567 byggprojekt. Inför årets utdelning var beskedet att totalsumman som skulle delas ut hade minskat. I årsbudgeten vågade Kristianstads kommun därför inte räkna med mer än sju miljoner kronor. Nu visar det sig att Kristianstad uppenbarligen har haft en fortsatt god utbyggnadstakt i förhållande till andra kommuner och bonusen inte blir särskilt mycket lägre än förra året. Utdelningen blir 14,6 miljoner kronor för de 729 bostadsbyggen som fick startbesked under den redovisade perioden.

Stor ökning på tre år

De samlade siffrorna för de senaste tre åren visar att byggandet har fått rejäl fart. Under de fem åren före 2016 byggdes i genomsnitt 130 bostäder om året. När kommunfullmäktige antog nya riktlinjer för bostadsförsörjning i kommunen 2016 gjordes bedömningen att mellan 500 och 600 nya lägenheter per år behöver byggas de närmaste åren och att den långsiktiga takten bör vara 400 lägenheter.

– Det känns bra att vi lyckats öka takten varje år, även om det inte återspeglas fullt ut i byggbonusen. Den verkliga bonusen är ju om vi kan komma tillrätta med bostadsbristen, säger kommunalrådet Pierre Månsson (L).

Det nya bostadsområdet i Hammar, som har börjat byggas under året, påverkar givetvis siffrorna. Men bygglov och startbesked har delats ut till i stort sett alla delar av kommunen.

– Vi har märkt en ökning av alla hustyper på flera orter. Det byggs radhus, flerbostadshus och småhus som aldrig förr, säger stadsarkitekten och chefen för bygglovsavdelningen Roger Jönsson.

Bygglovsprocessen moderniseras

Roger Jönsson konstaterar att takten i ansökningarna har varit hög även i höst och att en hel del verkar vara på gång även det kommande halvåret. Därefter tror han att det kommer att bli en viss avmattning, men hoppas att kommunen ska lyckas upprätthålla det långsiktiga politiska målet om minst 400 nya bostäder om året. Det närmaste året är ambitionen att bygglovshanteringen ska genomgå en hel del förändringar.

– Vi arbetar med att modernisera och digitalisera bygglovsprocessen på ett sätt som ska göra processen ännu mer kundvänlig och effektiv. Inledningsvis innebär det både stora investeringar och satsningar på kompetensutveckling, men jag är övertygad om att det ska ge mycket tillbaka på sikt, säger han.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.