Distansundervisning utmanar och utvecklar

Uppdaterad:den 22 april 2020 09:58Arkiverad

Det är tråkigt att inte träffa klasskompisarna varje dag men undervisningen har fungerat bra. Den bilden ger några gymnasieelever av sin förändrade studiesituation. Bland personalen är man imponerade över hur elever och lärare klarat omställningen men även de saknar det personliga mötet.

Undervisning sker digitalt.
Susanne Nöbbelin undervisar eleven Kajsa Wighagen via datorn.

På Söderportgymnasiet arbetar Susanne Nöbbelin som lärare i företagsekonomi och juridik. Hon undervisar sedan en tid tillbaka sina elever på distans med anledning av coronapandemin.

- Generellt har det gått jättebra, omställningen gick fort och jag tycker det är spännande hur lärarkåren kunde förändra sitt arbetssätt på bara några dagar, säger hon.

Hon har hållit föreläsningar för över 80 elever samtidigt, en del dagar har hon individuella samtal med elever som behöver det och hon har dessutom genomfört ett studiebesök på Sparbanken Skåne där eleverna fick följa med via kamera.

- Studiebesöket om valutarisker var inplanerat sedan tidigare och jag kände att jag verkligen inte ville ställa in det. Jag gick dit med kameran medan eleverna kunde följa med hemifrån och det blev jättebra, berättar hon.

Hon ser samtidigt utmaningar med det nya sättet att arbeta. En av dem är att det kan bli lite ensamt, både för eleverna och för henne själv eftersom hon också arbetar mest hemifrån.

-  Jag saknar mina kollegor och mina elever. Jag blev lärare för att jag gillar att jobba med människor och då är det personliga mötet självklart viktigt.

På andra sidan Susannes skärm finns dagligen Kajsa Wighagen som går tredje året på Söderportgymnasiet. Hon håller med om att undervisningen fungerar bra innehållsmässigt och rent tekniskt men saknar att kunna spontant prata med sin lärare och sina klasskompisar.

- Min tvillingsyster som går på en annan skola är också hemma och pluggar om dagarna så nu pratar vi mer med varandra än vanligt. I och med att jag saknar den sociala biten med mina kompisar får jag ju ta vad jag kan få, skrattar Kajsa.

Som sistaårselev på gymnasiet funderar hon en del på vad hon ska läsa vidare till och oavsett vad det blir tror hon att erfarenheten av distansstudier kan vara till hjälp.

- Självstudier är inget ovanligt på högskola eller universitet så därför tror jag att jag kommer att ha nytta av att ha övat upp min självdisciplin, säger hon.

Mindre grupper träffas

På Wendesgymnasiet där utbildningar med en hel del praktiska moment huserar är det lite skillnad i riktlinjerna för undervisning.

- Vi kan ta in enstaka elever eller mindre grupper för undervisning och gör då självklart en noggrann riskbedömning innan det sker, säger Joakim Sahlin som är rektor där.

Han berättar att de alltid ställer sig frågan om det är nödvändigt för eleverna att komma till skolan.

- Kan inte undervisningen ske på annat sätt än att vi är på plats i skolans lokaler så tittar vi på hur vi kan minimera riskerna för smittspridning. Det kan handla om att justera starttider på utbildningsmomenten så att flera elever inte plötsligt sitter på samma buss till skolan, förklarar han.

Joakim berättar att en del av det arbetsplatsförlagda lärandet, APL, kunnat fortsätta medan andra arbetsgivare har fått förändrad situation och därmed fått tacka nej till att ta emot elever.

- Vi har exempel med åkeriföretag där de bestämt att det bara får vistas en person i hytten åt gången eftersom många av åkarna är lite äldre och någon kanske tillhör riskgrupp. Då kan inte eleverna åka med i lastbilarna. Företagare som tvingats permittera personal känner heller inte att det är läge att ta in elever för APL.

Saknar klasskompisarna

Reaktionerna från eleverna på Wendesgymnasiet har varit blandade. Henrik Svensson som är elev på VVS- och fastighetsprogrammet i årskurs två tycker att distansundervisningen fungerar bra men tycker även han att det kan kännas ensamt och lite enformigt.

- Det är svårt ibland att kommunicera när alla är uppkopplade på olika ställen och det blir rätt så ofta att man pratar i munnen på varandra. Jag har fått möjlighet att få jobba praktiskt några dagar på skolan tillsammans med en klasskamrat och min VVS-lärare. Det ger ju oss fantastiska möjligheter men samtidigt känns det lite konstigt att vara nästan ensam på skolan, berättar han.

Även eleven Milla Andersson som går i årskurs ett på fordons- och transportprogrammet är nöjd med undervisningen.

- Jag tycker distansstudierna funkar väldigt bra även om det är väldigt lite praktiskt och mycket teori. Sen är det är ju självklart tråkigt att inte träffa sina kompisar varje dag men i dessa tider är det för de bästa, säger hon.

Rektor Joakim Sahlin är imponerad över kreativiteten och flexibiliteten som både personal och elever visar.

- De nya sätten att arbeta är ansträngande för många men ingen sätter sig på tvären och knorrar utan vi hjälps åt för att göra det bästa av det, säger han.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.