Från yrkeshögskola direkt ut i arbetslivet

Uppdaterad:den 9 januari 2019 14:16Arkiverad

Den 20 december tog för första gången 27 tandsköterskor examen från den nyetablerade yrkeshögskoleutbildningen arrangerad av Kristianstads kommun. 25 av dessa hade fått jobb innan examensdagen.

Tandsköterskor får jobb direkt
Tandsköterskor får jobb direkt

- Det är ju så här det ska vara. Men man blir ändå överraskad och stolt när man får ett kvitto på att vi satsat rätt och att utbildningen håller en god kvalitet, säger utbildningssamordnaren Jana Javurek.

Yrkeshögskoleutbildningarna är eftergymnasiala utbildningar där utbildningens längd och innehåll. De flesta utbildningar är tvååriga och till utbildningarna hör även ”LIA”, Lärande i arbete, då den studerande är ute på arbetsplatsen för praktisk tillämpning av studierna.

- Tandsköterskeutbildningen är ett och ett halvt år och en fjärdedel av utbildningen görs ute på fältet. Det gör att våra studerande ökar möjligheterna till fast anställning direkt efter studierna. Då har de skaffat sig praktiska kunskaper och värdefulla kontakter, fortsätter Jana Javurek. 

Majoriteten, mer än 90 procent, får arbete direkt efter avslutade studier vid Yrkeshögskolan i Kristianstad och tandsköterskeutbildningen är inget undantag.

- Trender och prognoser är viktiga parametrar när vi planerar vår utbildningsverksamhet. Förändringar på arbetsmarknaden kan ske snabbt och där måste vi snabbt kunna styra, säger utbildningsledare Karin Persson. Vem vet vad som väntar bak nästa dörr?

Yrkeshögskolan erbjuder flera kvalificerade yrkesinriktade utbildningar, bland annat bagare och konditor, medicinsk sekreterare, möbel- och inredningssnickare samt redovisningskonsult. Bryggeritekniker är det senaste tillskottet.

Fakta

Yrkeshögskolan är eftergymnasial, kombinerar teori med praktik och genomförs i nära samarbete med arbetslivet. Inom yrkeshögskolan är arbetsgivarna aktiva både när det gäller planering och genomförande av utbildningarna. Eftersom arbetsmarknadens behov förändras över tid uppdateras även utbildningarnas innehåll och inriktning. Nya startar och andra försvinner allt eftersom kompetensbehovet förändras.

•De flesta utbildningarna är avgiftsfria och alla berättigar till studiemedel.

•Man kan välja mellan 16 olika utbildningsområden och hundratals olika yrkesinriktningar.

•LIA (lärande i arbete) innebär att utbildning i skarpt läge ute på en arbetsplats.

•Yrkeshögskolan består av många olika utbildningsanordnare (skolor) runt om i landet.

•Utbildningarna bedrivs av privata utbildningsföretag, kommuner, landsting och universitet/högskolor.

•Utbildningarna står under statlig tillsyn och kvalitetsgranskning av Myndigheten för yrkeshögskolan.

•YH-studerande får ofta jobb direkt efter examen.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.