Delvis fortsatt distansundervisning på gymnasiet

Uppdaterad:den 11 augusti 2020 15:59Arkiverad

Elever i årskurs 1 på gymnasiet och elever på gymnasiesärskolan kommer att få undervisning i skolans lokaler. Men elever i årskurs 2 och 3 kommer att få fortsätta med distansundervisning varannan vecka. Skoldagen kommer också att förskjutas till start från klockan 09.00.

Tisdagen 11 augusti fattade skolchef Mattias Olsson beslut om att elever i årskurs 2 och 3 på nationella program och tillhörande introduktionsprogram fortsättningsvis delvis kommer att få fortsätta med distansundervisning. Årskurs 1, introduktionsprogrammen Individuellt alternativ och Språkintroduktion samt nationella program i gymnasiesärskolan ska däremot få gå i skolan som vanligt.

- Från och med vecka 35 kommer eleverna i årskurs 3 och årskurs 2 att växelvis börja med distansundervisning varannan vecka. Det skapar bättre förutsättningar för skolorna att hantera åtgärder som är nödvändiga för att minska trängsel i de lokaler och utrymmen som riskerar sådan, t.ex. i korridorer, skolmatsalar och uppehållsrum. Dessutom gör det att trycket på pendlingstrafiken minskar, vilket i sig påverkar risken för smittspridning.

En het fråga i våras var skolmaten under distansundervisningen.

- Vi håller på att titta på lösningar för att eleverna, de veckorna de läser på distans, ska kunna hämta mat på en närliggande skola. I våras erbjöds enbart mat på Södra Kasern, men när vi nu räknar med att det förmodligen blir hela läsåret 20/21 måste vi hantera det på ett smidigare sätt för eleverna, säger Mattias Olsson.

En annan åtgärd för att minska smittspridning via pendlingstrafiken är att förskjuta skoldagen.

- Från och med 20 augusti kommer eleverna att börja tidigast klockan 09.00. Detta för att trycket på pendlingstrafiken är hårdast då.

Bakgrunden till besluten är rådande pandemi och den risk för ökad smittspridning som bedöms fortsätta vara hög i samhället en längre tid framöver. Syftet med besluten är att bidra till att hålla en jämn och begränsad nivå på smittspridningen.

Den 19 augusti när skolorna börjar kommer det inte att bli traditionsenligt med upprop i aulan. Var och en skola försöker hitta lösningar för att det inte ska bli några stora samlingar, i alla fall inte inomhus.

- Vi rättar oss hela tiden efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer och läget kan snabbt ändras. Alla skolor och program har inte samma förutsättningar och undantag från mina beslut kan förekomma. Som elev och vårdnadshavare får man mer information från ansvarig rektor. Sen är det viktigt att var och en tar sitt ansvar för att minska smittspridningen, avslutar skolchef Mattias Olsson.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.