De lär sig svenska på distans

Uppdaterad:den 15 maj 2020 08:33Arkiverad

För två månader sedan fick eleverna och lärarna på SFI, Svenska för invandrare, i Kristianstads kommun ställa om. Från att ha träffats i klassrummet flyttades undervisningen istället till digitala plattformar. Hur är det att lära sig ett helt nytt språk när man inte kan träffas?

Martina Sjöström enhetschef berömmer personal och elever som snabbt lyckats ställa om till digitalt arbetssätt.
Martina Sjöström enhetschef berömmer personal och elever som snabbt lyckats ställa om till digitalt arbetssätt.

En av eleverna på SFI  som studerar på distans är Fatema Darraji som kom från Syrien till Sverige för två år sedan.

– Jag tycker att det fungerar bra att studera på distans. Vår lärare gör alltid sitt bästa för att det ska bli så bra som möjligt för oss, berättar hon.

Distansstudier innebär mycket tid framför datorn och i telefon med klasskompisarna för Fatema men hon tycker att det känns bra att göra vad hon kan för att minska smittspridningen i samhället.

– Vi gör detta för att inte få viruset och jag får mycket bra hjälp med studierna från min lärare via datorn. Behöver jag hjälp skickar jag iväg en fråga och får snabbt svar, berättar hon.

Martina Sjöström som är enhetschef och rektor för SFI säger att omställningen till distansundervisning är stor, både för elever och för lärare.

– Men vi följer upp distansundervisningen kontinuerligt och gör förändringar efterhand. Alla lärare har regelbundet möten med sina elever digitalt och vid behov tar vi in elever enskilt eller i mindre grupper, berättar hon.

Hennes bild är att för många elever fungerar det digitala arbetssättet bra, men för andra är det svårare.

– Vi har förstått att några elever saknar internetuppkoppling hemma och sen har vi några elever som har svårt att studera på egen hand. Vi hör också att många elever saknar att komma till skolan och det är ömsesidigt. Vi saknar våra elever!

Martina Sjöström berättar att alla elever har Chromebooks eller iPads vilket underlättar undervisningen, att de sedan tidigare kommit i kontakt med en del digitala verktyg i undervisningen underlättar självklart när situationen nu är som den är.

– Ju längre tiden går, desto svårare är det att hålla motivationen uppe för våra elever. Det behöver vi arbeta med framöver genom att utveckla distansundervisningen, både vad gäller innehåll och form. Men vår personal gör verkligen ett fantastiskt arbete, säger Martina.

Till sommaren är Fatema klar med sina studier på SFI och då ska hon gå vidare till undervisning på Komvux.

– Jag ska fortsätta att studera för att sen kunna utbilda mig till sjuksköterska, berättar hon innan vi avslutar intervjusamtalet via telefon.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.