Dags att söka pengar ur landsbygdsfonden

Uppdaterad:den 14 september 2020 15:55Arkiverad

Landsbygdsfonden skapar nya möjligheter till lokal utveckling. Nu öppnar återigen landsbygdsfonden upp för organisationer och föreningar att söka medel. Syftet med fonden är att utveckla landsbygden genom projekt och aktiviteter och därigenom uppfylla kommunens landsbygdsstrategi.

– Landsbygdsfonden är en bra möjlighet för organisationer att söka stöd för sina utvecklingsidéer, säger Karl Gemfeldt (C), ordförande i landsbygdsrådet och ansvarig för landsbygdsfrågorna i kommunen.

Varje ansökan prövas mot kommunens landsbygdsstrategi. För 2020 finns ett stöd på 200 000 kronor som är avsatt till landsbygdfonden. Organisationer kan söka stöd på max 30 000 kr (inklusive moms) per kalenderår.

Ansökningshandlingar ska vara Kristianstads kommun tillhanda senast den 30 oktober 2020, för att därefter beslutas av landsbygdsrådet.

– Vi hoppas att få in många kreativa projekt och aktiviteter som vi från Kristianstads kommun kan vara med och stödja och därmed bidra till lokal utveckling, säger Karl Gemfeldt.

För frågor, kontakta Fredrik Lager, landsbygdssamordnare, på telefon 0733-13 64 00.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.